Eerste A0-emissielabel voor binnenvaartschip dat op waterstof vaart

Gepubliceerd 20 juni 2023

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers reikte eind mei het eerste A0-emissielabel uit aan een binnenvaartschip dat op waterstof vaart. Een schip met dit label kan als klimaatneutraal en emissieloos worden beschouwd.

Eerste A0-emissielabel voor omgebouwd schip

Het bedrijf Future Proof Shipping (FPS) liet het schip de MAAS, dat op diesel voer, ombouwen tot een schip met een waterstofvoortstuwing.

Emissielabel maakt prestaties zichtbaar

Het emissielabel voor binnenvaartschepen is ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart. Schippers kunnen hiermee laten zien hoe goed ze presteren op CO2-uitstoot en luchtkwaliteit.

Voordelen voor gunstig emissielabel

Het label kan richting de toekomst voordelen opleveren voor schippers, bij bijvoorbeeld de toegang tot havens (lager liggeld) of financiering. Het emissielabel is een van de afspraken gemaakt in de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens waar de themagroep Binnenvaart en Havens van het Schone Lucht Akkoord ook aan werkt. Gemeenten, provincies en havenbedrijven ontwikkelen in samenwerking met het Rijk een uniforme systematiek van gedifferentieerde tarieven en kortingen op basis van het emissielabelsysteem, om zo de juiste prikkels te creëren om de binnenvaart verder te verduurzamen.

Convenant

Gewerkt wordt aan een convenant om te realiseren dat relevante partijen dit in hun bedrijfsvoering opnemen. Naar verwachting sluit het ministerie deze zomer met een aantal stakeholders uit de binnenvaartsector dit convenant af over brede toepassing van het emissielabel.