Aanpak houtrookoverlast en de Omgevingswet

Gepubliceerd 22 juni 2021

In een kennissessie op 21 mei 2021 zijn de (juridische) mogelijkheden voor lokale regels voor het particulier stoken van hout verkend. De sessie ging ook in over wat er verandert onder de Omgevingswet. Ongeveer vijftig deelnemers aan het Schone Lucht Akkoord waren bij de inhoudelijke themasessie aanwezig.

Kennissessie mogelijkheden lokale regels en aanpak overlast

Houtstookoverlast aanpakken ligt ingewikkeld. De eeuwenoude gewoonte om hout te stoken staat tegenover de steeds luidere roep om schone lucht in eigen huis en tuin. Met de komst van de Omgevingswet groeit de regierol van decentrale overheden op dit complexe thema. In een kennissessie op 21 mei 2021 zijn de (juridische) mogelijkheden voor lokale regels en de aanpak van overlast verkend. Tientallen gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en GGD’en waren bij de kennissessie aanwezig.

Vuurkorven en terrashaarden

'Overheden delen onderling steeds meer kennis en ervaringen rondom houtstook. Soms ontdekt een gemeente dan dat ze zelf meer kan regelen dan gedacht.' Dat zegt Marloes Jongeneel, die de inhoudelijke sessie verzorgde. Zij werkt voor Kenniscentrum InfoMil en het Informatiepunt Leefomgeving.

Ze vervolgt: 'Niet alle gemeenten zijn zich ervan bewust dat ze nu al lokale houtstookregels kunnen stellen via de APV. Bijvoorbeeld voor sfeervuren in de tuin, zoals vuurkorven en terrashaarden. In de zomermaanden kunnen zulke vuren soms het leven van de buren zuur maken, als er vaak of lang gestookt wordt.'

Lokale regels in het omgevingsplan

Op 1 juli 2022 gaat de Omgevingswet in werking. Marloes Jongeneel licht toe: 'Dan kunnen gemeenten via het omgevingsplan eenvoudiger lokale regels stellen. Ook over het gebruik van open haarden en houtkachels. Met algemene regels of een lokale vergunningplicht kunnen gemeenten voorwaarden aan houtstook verbinden, of het stoken zelfs verbieden. Dit kan ook voor een specifiek gebied of gebiedstype. We gaan dit jaar met een aantal SLA-gemeenten onderzoeken welke lokale regels in de praktijk werkbaar kunnen zijn. Bijvoorbeeld een verbod op het stoken van een open haard, houtkachel of buitenkachel bij ongunstige weersomstandigheden.'

Minder complex?

Lokale algemene regels kunnen ervoor zorgen dat het toezicht minder complex wordt, denkt Jongeneel. Want nu moeten gemeenten in individuele situaties beoordelen of er sprake is van overmatige hinder. Een objectieve beoordeling blijkt lastig en tijdrovend te zijn.

Marloes Jongeneel: 'Later dit jaar gaan we samen met een aantal SLA-partners inzoomen op het beoordelen van overlast. We evalueren in hoeverre de bestaande tools en stappenplannen in de praktijk bruikbaar zijn en wat nodig is om deze verder te verbeteren. Je kunt dit zien als een routewijzer voor gemeenten. Onder de Omgevingswet kunnen gemeenten namelijk eigen criteria opstellen voor het beoordelen van overlast.'

Informatie Omgevingswet en houtstook

Deelnemers aan het SLA kunnen de inhoudelijke sessie terugkijken via de samenwerkruimte. En op de website van het Informatiepunt Leefomgeving kan iedereen informatie vinden over landelijke regels en lokale mogelijkheden om houtrook vanuit woningen te beperken.