Aanpak houtstook in Nijmegen

Gepubliceerd 23 november 2021

De gemeente Nijmegen wil, samen met veel andere organisaties, de inwoners meer bewustmaken van de gezondheidseffecten van houtstook. Dit is 1 van de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit 2020-2030 van de Gemeente Nijmegen.

Nijmegen doet al vanaf het begin mee met het Schone Lucht Akkoord. Sinds januari 2021 heeft de gemeente Nijmegen zich aangesloten bij de pilot houtstookarme/houtstookvrije wijken van het Schone Lucht Akkoord, om aan de maatregelen vorm te geven.

Deel van Infograhic Houtstook_2
Enkele tips uit het voorlichtingsmateriaal houtstook

Gedrag veranderen

Minder stoken of op een andere, bewustere manier stoken, vraagt om gedragsverandering. Dat is nog niet zo makkelijk, want uit onderzoeken blijkt dat het merendeel van de mensen houtstook vooral gezellig vindt en zich niet bewust is van de gezondheidseffecten.
Hoe moeilijk het ook is om gedrag te veranderen, het begint bij bewustwording. Daarom is het belangrijk het beeld van gezelligheid aan te vullen met kennis over de gevolgen van houtstook voor de luchtkwaliteit en gezondheid.

Tips om uitstoot te beperken

Nijmegen geeft inwoners dan ook tips om de uitstoot te beperken. De communicatie gaat over anders stoken en mensen horen wanneer ze het vuur beter uit kunnen laten. De gemeente werkte eerder mee aan de Stookwijzer, die aangeeft wanneer en waarom het vuur beter uit kan blijven. Ook krijgen mensen het advies om hun buren te laten weten wanneer ze een vuurtje aansteken. Zo wil de gemeente Nijmegen er uiteindelijk voor zorgen dat meer mensen ervoor kiezen om het vuur af en toe uit te laten of om bewuster te stoken en met minder rook.

Wethouder duurzaamheid, Jan Wijnia: ‘Een knisperend vuurtje, dat is voor veel mensen een beeld van gezelligheid. Wij willen mensen ervan bewustmaken dat dat vuurtje ook een andere kant heeft; dat er veel rook en fijnstof bij kan vrijkomen. Zo kunnen mensen overwegen om het vuur vaker uit te laten of om op een andere manier te gaan stoken, waarbij minder rook vrijkomt.‘

Stookworkshops

Naast communicatie over de gezondheidseffecten, probeert de gemeente Nijmegen haar inwoners ‘handelingsperspectief’ te geven: hoe kunnen ze in de praktijk schoner en bewuster stoken? Sinds oktober 2021 biedt de gemeente stookworkshops aan. In deze training krijgen deelnemers de theorie achter het ontstaan van houtrook uitgelegd en krijgen ze handige tips waarmee ze als ze stoken de uitstoot van fijnstof en rook flink kunnen beperken. Een expert op het gebied van houtstook en houtkachels geeft deze workshops en de gemeente biedt ze gratis aan.

Subsidie voor filter plaatsen of haard verwijderen

Voor kachel- en openhaardbezitters die nog een stapje verder willen gaan, heeft Nijmegen een subsidie. Wie zijn open haard of kachel verwijdert, de schoorsteen dichtmaakt of een filter plaatst, kan de werkzaamheden vergoed krijgen tot een maximum van 1.000 euro. Deze subsidie is als proef opgestart in Nijmegen-West. De proef loopt tot en met 31 december 2022 of tot de subsidie op is. Wanneer de regeling een succes is, wordt de subsidieregeling uitgebreid naar andere Nijmeegse wijken.