Drie maanden elke dag meten en blazen

Gepubliceerd 22 juni 2021

Het eerste gedeelte van het Samenwerking Houtrookonderzoek is afgerond; de gegevens zijn verzameld. Inmiddels zijn de onderzoekers gestart met de analyses van het verzamelde materiaal.

Doel samenwerking Houtrookonderzoek

Doel is meer kennis te krijgen over het effect van blootstelling aan houtrook op de gezondheid én inzicht te krijgen in meetapparatuur voor houtrook voor handhaving door gemeenten.

Panelonderzoek

Ongeveer vijftig deelnemers uit IJburg, Bergen, Zutphen en De Meern hebben meegedaan aan het panelonderzoek dat onderdeel is van het Samenwerking Houtrookonderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd van 8 februari tot en met 10 mei 2021. De deelnemers hebben gedurende deze maanden dagelijks een blaastest gedaan, een dagboek bijgehouden en wekelijks zelf speeksel afgenomen voor verder onderzoek. Daarnaast hebben RIVM, TNO, IRAS en GGD Amsterdam met verschillende meetapparatuur op de vier locaties de luchtkwaliteit gemeten.

Filteranalyse

Nu het eerste gedeelte van het onderzoek is afgerond, worden de analyses van het verzamelde materiaal voorbereid en uitgevoerd. Zo meten de onderzoekers hoe ‘zwart’ het filter is waarop fijnstof verzameld is. Dit geeft een indruk van de hoeveelheid roet in de lucht. Op dezelfde filters meten zij ook de hoeveelheid levoglucosan - een indicatie voor houtverbranding - en elementair en organisch koolstof. De uitkomsten van deze analyses geven een indruk van de hoeveelheid fijnstof in de lucht die afkomstig is van houtrook.

De uitkomsten van verschillende meetapparatuur die dezelfde luchtverontreinigende stoffen meten, bijvoorbeeld fijnstof, worden met elkaar vergeleken. Ook de relatie tussen deze specifieke stoffen en de aanwezigheid van houtrook wordt onderzocht. Dit geeft inzicht in de mogelijkheden om houtrook betrouwbaar en eenvoudig te meten.

Speeksel en dagboek

In het speeksel dat de deelnemers hebben ingeleverd, wordt gekeken naar de hoeveelheid cortisol (een aanwijzing voor stress) en stoffen die een indicatie zijn voor ontstekingen. Naast deze objectieve maten voor de gezondheid nemen de onderzoekers de uitkomsten mee van het dagboek.

Resultaten eind 2021

Door alle gegevens te combineren in de analyses wordt de relatie tussen blootstelling aan houtrook en gezondheidsklachten onderzocht. Ook beoordelen de onderzoekers of er apparatuur is waarmee houtrook effectief en eenvoudig gemeten kan worden. Aan het eind van 2021 worden de resultaten verwacht. Via deze nieuwsbrief en via de SLA themagroep Houtstook zullen de uitkomsten gedeeld worden.

In de vorige nieuwsbrief kon u al lezen over het Samenwerking Houtrookonderzoek, het gezamenlijke project van de instituten RIVM, TNO, IRAS en GGD Amsterdam, in opdracht van onder meer het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Europese Unie (IRAS). Op rivm.nl is meer informatie over het Samenwerking Houtrookonderzoek te vinden.