Terugdringen houtstook: start met bewustwording

Gepubliceerd 28 september 2020

Zonder open haarden, houtkachels en vuurkorven zou de lucht schoner zijn. Bewustwording is een eerste stap om te zorgen dat particulieren minder en schoner stoken.

Gemeente Helmond geeft voorlichting over gezondheidseffecten en goed stoken

De eerste stap is volgens Karin Aquina: “Mensen vertellen over de effecten op de gezondheid en hen aanmoedigen minder en schoner te stoken.” Aquina is adviseur van de afdeling Ondernemen en Ontwikkelen van de gemeente Helmond.

Onder het motto ‘Hout stoken. Hou het gezellig, voor uzelf én voor uw buurt’ is de gemeente Helmond gestart met het geven van voorlichting over gezondheidseffecten en ‘goed stoken’ (zie https://www.helmond.nl/houtstoken). Voorlichting geven is een van de maatregelen uit het SLA.

Verandering gestart

Aquina is zich ervan bewust dat hout stoken een gevoelig thema is en het niet zo eenvoudig is terug te dringen. Toch is ze optimistisch: “We zien de wereld veranderen. Langzaam worden er stappen gezet richting een duurzamer wereld. Neem elektrische auto’s. Daarover was men niet zo lang geleden ook nog sceptisch. En kijk nou eens!” Ze voorspelt een soortgelijke ontwikkeling voor houtstook: “Je moet ergens beginnen: met voorlichting en enthousiaste gemeenten die hun schouders eronder durven te zetten!”

Tips over stoken van gemeente Gouda

Helmond staat hierin niet alleen. Ook de gemeente Gouda maakt haar inwoners bewust van de gezondheidseffecten van stoken. Via https://www.gouda.nl/Inwoners/Afval_en_milieu/Houtstook krijgen Goudenaren tips: áls ze hout stoken, hoe dit met zo min mogelijk gezondheidsschade te doen.

Voorlichtingsmateriaal ‘Je ziet het niet, maar het is er wel …’

Zowel Helmond als Gouda gebruiken de toolkit met voorlichtingsmateriaal ‘Je ziet het niet, maar het is er wel …’. Dit materiaal is door Milieu Centraal ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (link naar toolkit).

Aquina van de gemeente Helmond vindt het materiaal uit de toolkit goed bruikbaar en toepasbaar voor iedere gemeente. Vooral over de ervaringsvideo is ze te spreken: “De video vind ik geweldig goed: de man die de boodschap brengt, is iemand in wie stokers zich kunnen herkennen.”