Provincies verankeren scherper vergunnen in beleid

Gepubliceerd 14 november 2023

In het najaar van 2023 is er een inventarisatie gedaan van de uitvoering van de vaste SLA-maatregel 'scherper vergunnen' bij de industrie. Daaruit blijkt dat zeven provincies scherper vergunnen al hebben opgenomen in hun beleid. En vier provincies werken hieraan.

Foto van het ILT havengebied Rotterdam

Eén van de maatregelen onder het thema industrie, is het 'scherp vergunnen'. Dat wil zeggen dat emissie-eisen zo dicht mogelijk aan de onderkant van de BBT-range worden vergund. BBT betekent beste beschikbare technieken.

De BBT-range is een in Europees vastgelegde bandbreedte, waarbinnen de vergunningverlener een grenswaarde bepaalt voor emissies van een bedrijf. Deze bandbreedtes zijn voor verschillende branches en industriële processen op Europees niveau vastgelegd. Adviesbureau KokxdeVoogd raadt aan om het streven naar scherp vergunnen in lokaal beleid te verankeren. Dit kan de provincie op twee manieren doen: in beleid of beleidsregels. Op de pagina Rapport resultaatgerichte waarden van het Informatiepunt Leefomgeving leest u daar meer over.

Beleid

In de omgevingsvisie of in het omgevingsprogramma, beide instrumenten van de Omgevingswet, kan de provincie verwoorden wat het wil doen, en hoe. De provincies Zeeland, Noord-Brabant, Groningen en Drenthe hebben op deze manier scherp vergunnen inmiddels opgenomen in hun beleid.

Beleidsregels

Scherper vergunnen kan door provincies ook worden vastgelegd in beleidsregels. Dan stelt de provincie regels binnen de beslisruimte van haar bevoegdheden. Beleidsregels zijn in tegenstelling tot beleid een juridisch gedefinieerde term. Voor scherp vergunnen zijn er twee relevante vormen van beleidsregels:

  • Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)-strategie
  • Algemene milieubeleidsregels

De provincies Noord-Holland, Utrecht, Overijssel en Drenthe hebben in hun VTH-strategieën scherp vergunnen al opgenomen. De provincie Zuid-Holland heeft in haar VTH-strategie aangegeven BBT+ te vergunnen wanneer mogelijk. Dat betekent lager dan de BBT-range vergunnen. De provincie Groningen heeft het streven naar scherper vergunnen in algemene milieubeleidsregels verwerkt.