Voorstel nieuwe Euro 7-normen voor voertuigen gepubliceerd

Gepubliceerd 15 november 2022

De Europese Commissie heeft op 10 november 2022 een voorstel gepubliceerd voor vermindering van de luchtverontreiniging die wordt veroorzaakt door nieuwe motorvoertuigen die in de EU worden verkocht.

De nieuwe Euro 7-normen moeten zorgen voor schonere voertuigen op onze wegen en voor een betere luchtkwaliteit. Daarmee worden de gezondheid van burgers en het milieu beschermd.  Met het voorstel worden de emissies uit de uitlaat en de door de banden en remmen veroorzaakte uitstoot aangepakt.

Lees het bericht van de Europese Commissie over dit voorstel.