Werkzaamheden voortgangsmeting zijn gestart

Gepubliceerd 21 april 2023

De werkzaamheden voor de voortgangsmeting zijn gestart. Met de voortgangsmeting berekent het RIVM of we op koers liggen om de doelstellingen van het SLA te behalen.

Op basis van de uitvoeringsplannen berekent een team van consultants (onder leiding van bureau TAUW) emissiereducties van de SLA-maatregelen zoals SLA-deelnemers die hebben ingevuld. Zij leveren dit vervolgens aan het RIVM, dat daarmee de gezondheidseffecten van het Schone Lucht Akkoord uitrekent.

Extra informatie nodig

Bureau TAUW gebruikt de uitvoeringsplannen die dit jaar zijn ingeleverd om emissiereducties in te schatten. Soms hebben ze daarvoor extra informatie nodig. Daarom zal een deel van de SLA-deelnemers binnenkort bericht ontvangen van het team (Berend Hoekstra, Klaas Friso of Albert Brouwer). Ook als ze geen contact opnemen, worden de effecten van de maatregelen meegenomen in de berekeningen. Mits deze kwantificeerbaar zijn uiteraard.

Meer informatie

Op de website  rijksoverheid.nl  leest u hoe TAUW te werk is gegaan bij de vorige doorrekening.