SLA-website versus samenwerkruimte: wat vind je waar?

Welke informatie vindt u op de SLA-website en welke op de samenwerkruimte voor deelnemers? Een samenvatting en oproep om de samenwerkruimte te benutten.

Website

Op de website van het Schone Lucht Akkoord vindt u een uitleg over de doelstellingen van het Schone Lucht Akkoord en bijbehorende informatie per thema. Hier worden ook artikelen geplaatst over actuele ontwikkelingen rondom het SLA en luchtkwaliteit in het algemeen en interviews met o.a. nieuwe deelnemers aan het Schone Lucht Akkoord. Op de website worden ook toekomstige SLA evenementen zoals themabijeenkomsten en deelnemersbijeenkomsten aangekondigd. Deze bijeenkomsten zijn echter alleen toegankelijk voor deelnemers.

Bent u benieuwd of de deelnemende partijen op koers liggen met de uitvoering van maatregelen en pilots? Dan kunt u gebruikmaken van het SLA dashboard via de website. Tot slot kunt u hier de kennisagenda downloaden. De kennisagenda  is gericht op het inventariseren van bestaande kennisvragen over luchtkwaliteit en gezondheid en het stimuleren van onderzoek om die kennisvragen te beantwoorden.

Extra informatie samenwerkruimte

De samenwerkruimte is een extra digitale ruimte voor deelnemers die zich hebben aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord. Hier ziet u wie er per gemeente of provincie is betrokken bij welk thema en staan de contactgegevens vermeld. U kunt elkaar dus vinden en rechtstreeks contact leggen. Zo kunnen SLA-deelnemers via de samenwerkruimte met elkaar communiceren, bijvoorbeeld via het delen van bestanden of relevante links. Of via een digitaal gesprek via berichten in threads. Hier kunt u bijvoorbeeld vragen stellen aan een van de thematrekkers waarvan het antwoord ook relevant is voor de andere deelnemers of een kwestie aan de kaak stellen om erachter te komen of andere deelnemers tegen dezelfde dingen aanlopen. Vooral dat laatste levert een meerwaarde op t.o.v. alleen gebruikmaken van de website.

Op de samenwerkruimte vindt u meer informatie over interne bijeenkomsten dan op de website. Zo staan er aankondigingen en verslagen van de stuurgroep en de werkgroep. En verslagen van andere deelnemers- en themabijeenkomsten. Daarnaast vindt u hier een archief van verlopen bijeenkomsten (op de website worden alleen toekomstige evenementen vermeld).

Tot slot vindt u op zowel de website als de samenwerkruimte een overzicht van alle projecten waarvoor in voorgaande jaren een Specifieke Uitkering (SpUk) is uitgekeerd. In de samenwerkruimte is deze informatie uitgebreider, met onder meer projectomschrijvingen en contactpersonen.

Toegang samenwerkruimte

Is uw gemeente aangesloten bij het SLA maar heeft u zelf nog geen toegang tot de samenwerkruimte? Stuur dan een mail naar samenwerken.schoneluchtakkoord@rws.nl. Dan ontvangt u een link om zich aan te melden. Wanneer u zich aanmeldt, kunt u aangeven bij welke thema’s u ingeschreven wilt staan. Zo ontvangt u een notificatie wanneer er iets nieuws is gepost voor dat thema.