Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord

De Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA) is bedoeld om de lokale overheden financieel te ondersteunen bij de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord.

In 2021 is aan provincies en gemeenten € 12 miljoen toegekend voor de Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA). Dit is verdeeld over bijna 60 aanvragen. De regeling opent opnieuw van 1 april tot 1 oktober 2022 met wijzigingen in voorwaarden.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zorgt voor de uitvoering van de regeling en kent de subsidies toe op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Informatie over de SpUk