Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord

De Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA) om de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord financieel te ondersteunen ligt klaar voor gebruik. Op 2 maart 2021 is de regeling gepubliceerd in de Staatscourant.

Sinds 1 april 2021 kunnen gemeentes en provincies projectvoorstellen indienen. De regeling staat dit jaar open van 1 april tot 1 november 2021.  In die periode is een kleine 13 miljoen euro beschikbaar voor gemeentes en provincies die het SLA hebben ondertekend. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), nauw betrokken bij de opzet van de regeling, zal de uitvoering oppakken en kent de subsidies toe op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Informatie over de SpUk