Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord

De Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA) is bedoeld om de lokale overheden financieel te ondersteunen bij de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord.

De 4e tranche van de SpUk SLA is open van 1 maart 2024 09.00 uur tot 27 september 2024 17.00 uur. De wijziging van de regeling voor 2024 is op 17 oktober 2023 gepubliceerd in de Staatscourant. Het budget voor 2024 is  € 5 miljoen.

Vanaf 15 juli wordt de SpUk SLA naar verwachting uitgebreid met een nieuwe projectcategorie: inruilregeling brom- en snorfiets. Met deze nieuwe categorie kunnen SLA-gemeenten een subsidieregeling openstellen voor inwoners met een laag inkomen om een oude brommer of scooter te slopen en een elektrische variant aan te schaffen. Als de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant volgt hier een update. Het budget voor 2024 en 2025 samen is € 7 miljoen.

In 2021 tot en met 2023 is aan provincies en gemeenten totaal € 28 miljoen toegekend voor de SpUk SLA. Dit is verdeeld over bijna 60 aanvragen in 2021 en 64 aanvragen in 2022.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zorgt voor de uitvoering van de regeling en kent de subsidies toe op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidieregeling

Om als inwoner gebruik te maken van deze subsidie moet uw eigen gemeente een subsidieregeling hebben ingesteld. Als uw gemeente een dergelijke regeling heeft, kunt u hier gebruik van maken als u aan de gestelde criteria voldoet. Het kan zijn dat uw gemeente geen subsidieregeling instelt. Iedere gemeente bepaalt dit zelf.

Update over budget SpUk SLA 2024

De SpUk SLA is begin maart opengegaan en rond de 20 gemeenten hebben aanvragen voor hun plannen ingediend. Momenteel bedraagt de budgetclaim ruim € 3 miljoen en daarmee is er nog ruimte voor nieuwe projecten.

Nieuwe SpUk projectcategorie

Op 15 juli wordt de SpUk uitgebreid met een nieuwe projectcategorie: de inruilregeling brom- en snorfiets. Deze categorie is specifiek bedoeld voor gemeenten die een subsidieregeling openstellen, waarbij inwoners hun oude vervuilende brommer kunnen inleveren en een nieuwe elektrische variant kunnen aanschaffen. Inwoners van de gemeente met een laag inkomen kunnen profiteren van de regeling. Voor deze nieuwe projectcategorie is voor dit en volgend jaar een totaalbudget van € 7 miljoen vrijgemaakt.

Bestaande projectcategorieën

Uiteraard zien wij ook nog graag projecten binnen de bestaande projectcategorieën. Projecten binnen de gemeente of provincie die te maken hebben met het verbeteren van de luchtkwaliteit in brede zin, komen in aanmerking. Denk aan emissieverlagende projecten, maar ook aan kennisontwikkeling en communicatieprojecten. Daarnaast is er een nieuwe uitvoeringsagenda SLA waarbij ook pilots zijn opgenomen die in aanmerking komen.

Aanvragen tot eind september

Aanvragen kunnen tot eind september worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, dus wees er op tijd bij!

Informatie over de SpUk