Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord

De Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA) is bedoeld om de lokale overheden financieel te ondersteunen bij de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord.

De 4e tranche van SpUk SLA is open van 1 maart 2024 09.00 uur tot 27 september 2024 17.00 uur. De wijziging van de regeling voor 2024 is op 17 oktober 2023 gepubliceerd in de Staatscourant. Het budget voor 2024 is  € 5 miljoen.

In 2021 tot en met 2023 is aan provincies en gemeenten totaal € 28 miljoen toegekend voor de Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA). Dit is verdeeld over bijna 60 aanvragen in 2021 en 64 aanvragen in 2022.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zorgt voor de uitvoering van de regeling en kent de subsidies toe op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidieregeling

Om als inwoner gebruik te maken van deze subsidie moet uw eigen gemeente een subsidieregeling hebben ingesteld. Als uw gemeente een dergelijke regeling heeft, kunt u hier gebruik van maken als u aan de gestelde criteria voldoet. Het kan zijn dat uw gemeente geen subsidieregeling instelt; iedere gemeente bepaalt dit zelf.

Informatie over de SpUk