Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord

De Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA) is bedoeld om de lokale overheden financieel te ondersteunen bij de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord.

De 3e tranche van SpUk SLA is open van 1 april 2023 09:00 uur tot 29 september 2023 17:00 uur. De wijziging van de regeling voor 2023 is op 13 februari 2023 gepubliceerd in de Staatscourant. Het budget voor 2023 is  € 7 miljoen.

In 2021 en 2022 is aan provincies en gemeenten totaal € 21 miljoen toegekend voor de Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA). Dit is verdeeld over bijna 60 aanvragen in 2021 en 64 aanvragen in 2022.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zorgt voor de uitvoering van de regeling en kent de subsidies toe op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Informatie over de SpUk