7 vragen over de SPUK SLA

Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk-SLA) is de regeling om het SLA financieel te ondersteunen.

Waarvoor geldt de SPUK SLA?

Gemeenten en provincies die zijn aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord kunnen dankzij de SPUK SLA een bijdrage van het Rijk vragen voor projecten om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Het geld is bedoeld voor pilotprojecten uit de gezamenlijke uitvoeringsagenda, voor lokale maatregelen die direct de emissie van luchtvervuilende stoffen verlagen en voor projecten op het gebied van bijvoorbeeld innovatie, kennis en advies, communicatie en participatie.

Hoeveel kun je aanvragen?

De pilotprojecten en directe verlaging van emissies - met het bijbehorende positieve effect op de gezondheid - zijn het meest van belang. Daarom is voor dit soort projecten, afhankelijk van de totale kosten, tot 500.000 euro per project beschikbaar als bijdrage van het Rijk. Voor overige projecten geldt een maximum van 100.000 euro.

Ook aanvragen voor kleinere projecten zijn welkom; de minimale totale projectomvang is 25.000 euro.

Waarom 50/50?

De bijdrage van het Rijk dekt maximaal 50 procent van de totale kosten. De gemeente of provincie die de aanvraag doet, betaalt de andere helft. Deze vorm is gekozen omdat dit tot uiting brengt dat maatregelen in het kader van het Schone Lucht Akkoord een inspanning zijn van de aangesloten partijen samen.

Wie mag aanvragen?

Projecten mogen door gemeenten en provincies worden ingediend die deelnemen aan het SLA. Dat mogen zij ook doen als penvoerder voor bijvoorbeeld meerdere gemeenten en/of provincies, als zij maar SLA-partijen zijn.

Wanneer is de SPUK SLA beschikbaar?

Het is de verwachting dat de regeling op 1 maart 2021 in de Staatscourant gepubliceerd wordt. Vanaf 1 april kunnen de voorstellen voor projecten dan worden ingediend. Dat kan tot 1 november van dit jaar. Er komt waarschijnlijk een tweede tranche in 2022.

Wie voert de SPUK SLA uit?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zal de regeling uitvoeren. De experts van RVO hebben ook geadviseerd bij de opzet van de Regeling. Zij zullen de aanvragen behandelen en vooraf al een rol spelen bij een of meer bijeenkomsten die het ministerie organiseert om SLA-partijen voor te bereiden op een eventuele aanvraag.

Hoe wordt het geld toegekend?

RVO behandelt de vragen op volgorde van binnenkomst. Het is dus raadzaam om al voorbereid te zijn voor 1 april en mooie projecten uit de uitvoeringsagenda en decentrale uitvoeringsplannen klaar te maken om zo snel mogelijk in te dienen.