Nieuwsbrief 45

foto-pier_1400x300

Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord - 28 maart 2024

Wethouder Ivo Tillie: 'Luchtkwaliteit verdient meer aandacht'

wethouder Ivo Tillie Sittard Geleen_maart 2024

Sittard-Geleen tekende in april 2023 voor deelname aan het Schone Lucht Akkoord, een half jaar nadat het nieuwe college aantrad. Wethouder Ivo Tillie: ‘Meedoen aan dit akkoord helpt het belang van schone lucht in de gemeente tussen de oren te krijgen.’

Stuurgroep bespreekt rol SLA binnen actuele ontwikkelingen

stuurgroep maart 2024_landscape

Op woensdag 13 maart kwam de stuurgroep van het Schone Lucht Akkoord bijeen. Nu de Omgevingswet van kracht is en de EU-luchtkwaliteitsrichtlijn wordt aangescherpt, zijn er nationaal, regionaal en lokaal meerdere maatregelen mogelijk. De stuurgroep sprak over de rol die het SLA hierbij kan spelen. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen komt hierop terug in de brief die zij nog voor de zomer aan de Tweede Kamer stuurt, samen met de Uitvoeringsagenda van het SLA.

Op de foto van links naar rechts: Rob Cornelissen (programmasecretaris SLA), Tobias van Elferen (wethouder gemeente Nijmegen), Jan Kohl (programmamanager SLA), Vivianne Heijnen (staatssecretaris IenW), Eva Oosters (wethouder gemeente Utrecht), Huib van Essen (gedeputeerde provincie Utrecht), Marieke Spijkerboer (directeur Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie, IenW). Bennie Wijnne (wethouder gemeente Barneveld) staat niet op de foto omdat hij de vergadering digitaal bijwoonde.

Herinnering Uitvoeringsplannen inleveren

In het Schone Lucht Akkoord is afgesproken dat alle SLA-deelnemers een uitvoeringsplan opstellen en dit plan elk jaar uiterlijk 1 maart indienen. Tot nu toe hebben we 65 (van de vereiste 105) uitvoeringsplannen ontvangen.

Daarom bij deze het dringende verzoek om vóór 2 april 2024 alsnog een uitvoeringsplan op te sturen naar schoneluchtakkoord@rws.nl. Na 2 april kunnen wij geen uitvoeringsplannen meer in behandeling nemen.

Heb je vragen of kom je er niet uit? Stel je vraag via samenwerken.schoneluchtakkoord@rws.nl

Maak gebruik van de samenwerkruimte

Als deelnemer van het Schone Lucht Akkoord heb je toegang tot de samenwerkruimte. Upload daar documenten die relevant zijn voor andere SLA-deelnemers, zoals lokaal luchtbeleid. Of begin een gesprek via een thread. Deel je successen, maar juist ook waar je tegenaan loopt. En hoor van anderen hoe zij problemen oplossen. Zo werk je echt samen. Daar is de samenwerkruimte voor bedoeld!

Hilversum en Eijsden-Margraten nieuwe deelnemers

De gemeente Hilversum heeft het Schone Lucht Akkoord ondertekend, nadat de motie 'Geen vuiltje aan de lucht' is aangenomen door de gemeenteraad. Ook de gemeente Eijsden-Margraten is sinds 21 maart deelnemer van het Schone Lucht Akkoord.

Agenda

Bijeenkomst houtstook

Op 11 april worden de resultaten van de pilots van de themagroep houtstook gepresenteerd. Communicatiebureau Schuttelaar vertelt over communicatiemateriaal voor een stookverbod bij code rood van de Stookwijzer. En KokxDeVoogd presenteert een juridische blauwdruk voor houtstookregels in het Omgevingsplan. Deze bijeenkomst is uitsluitend voor medewerkers van overheden.

Webinar Schoon en Emissieloos Bouwen doe je zo

Tijdens dit webinar op 18 april krijg je alle informatie over Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Zo wordt duidelijk wat deelname aan het SEB inhoudt, hoe de SpUk kan worden aangevraagd en welke ondersteuning er wordt geboden.