Participatie en citizen science

Voor een complex vraagstuk als luchtkwaliteit is samenwerking tussen overheid, bewoners, bedrijven en organisaties een randvoorwaarde voor succes. Het Schone Lucht Akkoord (SLA) is een akkoord tussen overheden, maar bij de uitwerking en de uitvoering spelen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties een belangrijke rol. In het SLA hebben partijen daarom afspraken gemaakt over het informeren en betrekken van stakeholders.

Samenwerkruimte

Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord

Overzicht maatregelen voor participatie en citizen science in de uitvoeringsagenda.

Samen meten aan luchtkwaliteit

Sensoren en tools voor burgermeetnetten

Terugblik participatiedag 16 november 2022

Het ochtendprogramma stond in het teken van Samen Meten. Wie dat wilde kon aan de slag met de eigen sensordata. De andere groep ging aan de slag met de Samen Analyseren Tool.

Participatiegids Schone Lucht Akkoord

Handreiking, tips, trics en goede voorbeelden voor participatie
in luchtbeleid

Handreiking burgerparticipatie

Een uitleg over participatie bij initiatieven in de fysieke leefomgeving.

Jongerenpanel

Actieve inbreng van de jongere generatie bij de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord.