Participatie en citizen science

Voor een complex vraagstuk als luchtkwaliteit is samenwerking tussen overheid, bewoners, bedrijven en organisaties een randvoorwaarde voor succes. Het Schone Lucht Akkoord (SLA) is een akkoord tussen overheden, maar bij de uitwerking en de uitvoering spelen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties een belangrijke rol. In het SLA hebben partijen daarom afspraken gemaakt over het informeren en betrekken van stakeholders.

Participatie en citizen science bijgesneden

Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord

Overzicht maatregelen voor participatie en citizen science in de uitvoeringsagenda.

Burgerparticipatie

Handreiking, tips, trics en voorbeelden voor participatie in luchtbeleid.

Citizen Science

Tips over het opzetten en uitvoeren van citizen science-projecten.

Samen meten aan luchtkwaliteit

Sensoren en tools voor burgermeetnetten

Jongerenparticipatie in SLA-gemeenten

Hoe ziet jongerenparticipatie er in de praktijk uit?