Participatiegids Schone Lucht Akkoord

Gepubliceerd 23 januari 2023

Het Schone Lucht Akkoord is een akkoord tussen overheden, maar bij de uitwerking en de uitvoering spelen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties een belangrijke rol. Hoe organiseer je zo’n participatief proces op een goede manier?

SLA-participatiegids

De SLA-participatiegids biedt praktische handvaten voor hoe overheden participatie kunnen inzetten. De gids beschrijft wat participatie is, welke motieven ervoor zijn en welke randvoorwaarden gelden. En de gids heeft een stappenplan voor het opzetten van een participatieproces en beschreven hoe je de dialoog met burgers goed kunt organiseren.

Aanmelden

Op donderdag 2 februari (15:00-17:00 uur) wordt deze gids gepresenteerd en besproken tijdens de themagroep-bijeenkomst Participatie. Hierbij zijn ook geïnteresseerden van buiten de themagroep welkom.

Meld je aan voor deze bijeenkomst