Nieuwsbrief 47

foto-pier_1400x300

Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord - 28 mei 2024

Scholen krijgen sensoren om fijnstof en NO2 te meten

Globe project 20240419_nieuwsbrief

In meer dan 30 provincies en gemeentes krijgen scholen snuffelsensoren. In totaal gaat het om 712 stuks. Leerlingen kunnen de sensoren aan hun fiets vastmaken en hem zo ombouwen tot snuffelfiets. Daarmee kunnen ze langs hun fietsroutes - bijvoorbeeld naar school - de fijnstofconcentratie meten. Ook gaan scholen aan de slag met Palmesbuisjes om stikstofdioxide te meten in de omgeving.

Pilot maakt subsidieregeling voor verwijderen rookkanalen eenvoudiger

Nieuwsbrief Afbreken rookkanaal-3 (Linda rechtenvrij)

Het stimuleren van het verwijderen van rookkanalen is populair bij gemeentes. Dat komt doordat daarmee in de SLA-pilot voor houtstookarme/houtstookvrije wijken goede ervaringen zijn opgedaan. Ook bij burgers is deze stimuleringsregeling in trek. Doordat het makkelijker is om voor een project een SpUk-subsidie aan te vragen als het binnen een pilot van het Schone Lucht Akkoord valt, is er nu meer interesse van gemeentes voor deze maatregel. Rookkanalen verwijderen is sinds 2023 een afzonderlijke pilot binnen de SpUk-SLA.

Universiteit Utrecht stelt geavanceerde meetauto’s beschikbaar

Meetauto's AirView_Utrecht_bijgesneden

Gemeentes kunnen sinds 15 mei samenwerken met Universiteit Utrecht door gebruik te maken van 2 elektrische meetauto’s. De universiteit stelt ze beschikbaar om de luchtkwaliteit gedetailleerd te meten in de hele gemeente. Met de gegevens kunnen gemeentes inwoners beter beschermen tegen ongezonde lucht.

Gemeente Laren en gemeente Valkenswaard doen ook mee

Vrijwel elke maand sluiten nieuwe gemeentes aan bij het Schone Lucht Akkoord. Wethouders Flip de Groot van gemeente Laren en Rens Pijnenburg van gemeente Valkenswaard zetten in april hun handtekening onder het akkoord. Deze gemeentes werken daarmee voortaan ook gestructureerd aan gezonde lucht voor hun inwoners.

In totaal nemen nu 119 partijen deel aan het Schone Lucht Akkoord. Zij vertegenwoordigen ruim 53 procent van de inwoners van Nederland.

Update mobiliteitsregelingen

Er zijn verschillende regelingen voor verduurzaming van mobiliteit. Hiervan kunnen gemeentes gebruikmaken bij de aanschaf van duurzamere voertuigen of bij het verduurzamen van het bestaande wagenpark. De regelingen gelden voor diverse voertuigen, van personenauto’s tot zero-emissiebussen. Wij hebben een overzicht gemaakt voor u. Handig om door te nemen, omdat sommige regelingen al zijn geopend en andere binnenkort sluiten.