Drenthe koestert schone lucht

Gepubliceerd 30 juni 2022

Is het zinvol om mee te doen aan het Schone Lucht Akkoord als de lucht al behoorlijk schoon is? Provincie Drenthe vindt van wel. ‘Wat goed is, daar moet je zuinig op zijn. In principe zou ik naar de nieuwe WHO-normen willen streven’, zegt gedeputeerde Tjisse Stelpstra.

De lucht in Drenthe is schoon. De gemiddelde waardes voor stikstofdioxide en fijnstof liggen niet alleen ver onder de landelijke grenswaarden, maar ook ruim onder de oude advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), blijkt uit de actualisatie van het Luchtkwaliteitsplan van provincie Drenthe. Juist daarom heeft Drenthe begin 2020 direct het Schone Lucht Akkoord getekend.

Tjisse Stelpstra: ‘We willen zuinig zijn op wat goed is. Dat er inspanning voor nodig is om schone lucht schoon te houden, wordt wel eens vergeten. Wat de consequenties zijn van voldoen aan de nieuwe WHO-advieswaarden weten we nog niet.  Dit wordt landelijk onderzocht en dat wachten wij af.  Maar in principe bepleit ik dat we ook daaraan gaan voldoen. Waarom niet, in een provincie waar schoon en zuiver een kernkwaliteit is?’

De provincie tekende het SLA ook om nauwer betrokken te zijn bij generieke maatregelen tegen luchtvervuiling.

heidefoto
Foto: provincie Drenthe

Nieuwe colleges

Drenthe telt 12 gemeentes, waarvan alleen Assen het SLA ondertekende. De provincie trekt niet hard aan gemeentes om Assen te volgen. ‘Nu er in alle gemeentes nieuwe colleges zijn, is het wel een goed idee om schone lucht en de mogelijkheden van het SLA nog eens onder de aandacht te brengen’, stelt Stelpstra vast. ‘Maar naast Assen en Emmen, waar een industrieel cluster zit, zijn de gemeentes klein. Ze moeten keuzes maken waaraan ze zich committeren.’

Om het gemeentes makkelijker te maken voorziet de provincie hen van kennis. Bijvoorbeeld uit luchtkwaliteitsmetingen. Ook neemt de provincie het voortouw in gemeenschappelijk beleid.

Samen voor schoner verkeer

Veel schoneluchtbeleid gaat gelijk op met ander beleid dat de provincie samen met alle gemeentes uitwerkt. Zo stelden ze in december 2021 gezamenlijk het Regionaal Mobiliteitsplan Drenthe vast om de CO2-uitstoot te verminderen. In Drenthe zijn de afstanden naar voorzieningen groot, dus mensen pakken vaak de auto. Met het mobiliteitsplan wil Drenthe vervuilende autokilometers verminderen, onder meer door in te zetten op emissievrij autoverkeer, inclusief een waterstofinfrastructuur. Met een waterstofeconomie wil Drenthe ook de industrie in Emmen vergroenen.

Fietsen stimuleren is een belangrijk onderdeel van het mobiliteitsplan. Stelpstra: ‘Wij zijn al dé fietsprovincie. We hebben enorm geïnvesteerd in een fietsinfrastructuur. We stimuleren gemeentes met cofinanciering fietspaden aan te leggen. Voor recreatie, maar ook doorfietsroutes voor woon-werkverkeer per fiets. Schonere mobiliteit is niet alleen gunstig voor het halen van de doelen uit het Klimaatakkoord, maar levert ook gezondere lucht op.’

Bedrijfsleven werkt mee

Het bedrijfsleven werkt van harte mee aan schone lucht, constateert Stelpstra. ‘Aannemers en vervoerders zijn bijvoorbeeld vaak blij met strengere gunningseisen. Ze wíllen al vergroenen, maar pas als het vereist is, weten ze waar ze aan toe zijn. Dat maakt het makkelijker erin te investeren. Bij de laatste ov-concessie streefden we naar 50 procent vermindering van CO2-uitstoot. We realiseerden 90 procent, doordat we de concessie konden gunnen aan een maatschappij met elektrische bussen.’


Gedeputeerde Tjisse Stelpstra

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: ‘Er is inspanning voor nodig om schone lucht schoon te houden.’

Foto: Marcel J. de Jong