Geraamde ontwikkelingen in nationale emissies van luchtverontreinigende stoffen 2023

Gepubliceerd 28 februari 2023

Iedere twee jaar publiceert het Planbureau voor de Leefomgeving een rapport over de verwachte toekomstige ontwikkeling van de nationale emissies voor luchtverontreinigende stoffen. Deze publicatie bevat informatie over emissies maar niet over depositie en luchtkwaliteit.

Het rapport is gepubliceerd op 28 februari 2023. Lees hier het rapport Geraamde Ontwikkelingen in Nationale Emissies van Luchtverontreinigende Stoffen.