Gezondheidsraad adviseert extra maatregelen tegen ultrafijnstof in de buitenlucht

Gepubliceerd 20 september 2021

De Gezondheidsraad heeft een advies uitgebracht over de gezondheidseffecten van ultrafijnstof. De raad heeft de stand van de wetenschap rondom het onderwerp in beeld gebracht. Uit dat onderzoek concludeert de Gezondheidsraad dat ultrafijnstof zulke negatieve effecten op de gezondheid heeft, dat aanvullende maatregelen nodig zijn.

Deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer

Ultrafijnstof in de buitenlucht bestaat uit een mengsel van deeltjes die kleiner zijn dan 0,1 micrometer. Ze komen vrij bij allerlei verbrandingsprocessen. Deze deeltjes zijn zo klein dat ze na inademing diep in de longen terechtkomen. Daarna kunnen ze via de bloedbaan ergens anders in het lichaam invloed hebben.

Structureel monitoren

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de gezondheid, met name luchtwegen, hart en bloedvaten en de ontwikkeling en groei van de foetus, te lijden heeft onder langdurige blootstelling aan ultrafijnstof. Dit komt bovenop de effecten van andere componenten van luchtverontreiniging.

De Gezondheidsraad doet daarom verschillende aanbevelingen om de uitstoot van ultrafijnstof door bijvoorbeeld weg- en vliegverkeer en industrie te beperken. Ook adviseert de Gezondheidsraad structurele monitoring van de ultrafijnstofconcentraties in Nederland.

Aanmoediging

Staatssecretaris Steven van Weyenberg heeft een Kamerbrief gestuurd met daarin een eerste reactie op het advies van de Gezondheidsraad. Daarin schrijft hij dat een deel van de aanbevelingen in lijn zijn met maatregelen die in het Schone Lucht Akkoord, de Stikstofaanpak, de Luchtvaartnota en het Klimaatakkoord in gang zijn gezet. Het advies van de Gezondheidsraad is een belangrijke aanmoediging om die maatregelen voortvarend uit te voeren en de aanbevelingen te betrekken bij de verdere uitwerking. Over monitoring en modellering zegt Van Weyenberg toe hierover te zullen overleggen met het RIVM.

Voor het Schone Lucht Akkoord zullen we inventariseren hoe we de aanbevelingen kunnen gebruiken om het Schone Lucht Akkoord verder te versterken.

Meer informatie