Jongeren over een schone toekomst

Gepubliceerd 9 juni 2022

In de deelsessie ‘Jongeren over een schone toekomst’ op het Schone Lucht Jaarcongres op 30 mei 2022gaf de Jongerenmilieuraad (JMR) een presentatie over de participatietool die de raad ontwikkelde. Met deze tool kan de JMR de mening van jongeren ophalen. Op basis van die meningen schrijft de JMR een advies voor beleidsmedewerkers.

Ideeën scholieren

Tijdens de sessie haalde de JMR meningen op over de tool en het Schone Lucht Akkoord. De groep deelnemers bestond onder andere uit scholieren, beleidsmedewerkers en vrijwilligers van een milieuorganisatie.

Over de tool vroegen de scholieren zich vooral af hoe je genoeg mensen mee laat doen. Op enquêtes wordt weinig gereageerd. Je moet jongeren echt verleiden om mee te doen.

Daarnaast is bij jongerenparticipatie in het algemeen belangrijk om terug te koppelen wat met de input gedaan wordt en daar dus transparant en eerlijk over te zijn. Overigens werd ook benoemd dat er bij scholieren een kennisgat is over wat beleid is en hoe dat gemaakt wordt. Als je daar kennis van hebt is het ook makkelijker meepraten.

Effectieve maatregelen

Op een vraag aan scholieren of de effecten van het Schone Lucht Akkoord zichtbaar zijn en wat nog beter kan, kwamen uiteenlopende antwoorden. Voorbeelden van zichtbare maatregelen die scholieren noemden, waren 45 km/h autootjes weren van het fietspad en een afscheiding plaatsen langs fietspaden naast snelwegen. Voor scholieren heeft luchtkwaliteit voornamelijk met verkeer te maken.

Gedragsverandering: groep of individu

Uit de sessies kwam daarnaast naar voren dat gedragsverandering nodig is. Daarbij kwam de discussie op in hoeverre je als individu iets kan betekenen. Jongeren vonden voornamelijk dat verandering vanuit een groep moet komen, terwijl de ouderen gedragsverandering meer zagen als individuele plicht: verandering begint bij .

Ook nieuwsgierig naar de mening van jongeren over beleid? Gebruik de participatietool van de Jongerenmilieuraad.