Nieuw lid stuurgroep Jan Wijnia

Gepubliceerd 22 september 2021

Je bereikt het meest door stap voor stap strengere grenzen te stellen.

Jan Wijnia volgde per 1 september 2021 Harriët Tiemens op als wethouder van Nijmegen en als lid van de stuurgroep van het Schone Lucht Akkoord. Hij blijft tot het volgende college aantreedt, na de gemeentelijke verkiezingen komend voorjaar. Vijf vragen aan deze ambitieuze bestuurder die meer gelooft in in gesprek blijven dan in bedrijfssluitingen.

Wethouder in de jaren tachtig en negentig en nu weer

In de jaren tachtig en negentig was u raadslid en wethouder in Nijmegen. Kunt u wat veranderingen noemen op het gebied van schone lucht?

'Ten opzichte van die tijd is er veel verbeterd. Alle milieueisen in vergunningen zijn bijvoorbeeld aangescherpt. Ook is de kolencentrale in 2015 gesloten. Maar net als toen spelen er nog steeds problemen met de luchtkwaliteit. In onze stad nog altijd het nadrukkelijkst in Nijmegen-West en Weurt. Deels komt dat door de ligging. Verkeer en veel scheepvaart over de Waal, maar ook veel industrie.'

Stappen zetten met het Schone Lucht Akkoord

Hoe kijkt u aan tegen het Schone Lucht Akkoord, onder meer voor dat soort knelpunten?

'Het akkoord is ontzettend belangrijk om de stappen te kunnen zetten die we willen en moeten maken. Schone lucht creëer je niet van de ene op de andere dag. Elektrische auto’s vervangen benzineauto’s en ook wie zijn oude brommer of scooter vervangt door een e-bike, draagt wezenlijk bij aan schonere lucht. Maar zo’n omslag vraagt tijd. Wij proberen mensen te helpen bij die omslag. Hetzelfde geldt voor bedrijven. De uitstoot is al veel lager dan pakweg twintig jaar geleden en met deze maatregelen weten we dat die over tien jaar nog een stuk beter is. Het SLA moet je zien als een goed doordacht plan waarmee je in het best haalbare tempo aan die verbetering werkt. En waar we tijdens de uitvoering ontdekken waar het beter kan, zullen we kijken hoe we dat kunnen realiseren.'

Nieuwkomer in stuurgroep

Als nieuwkomer in de stuurgroep kunt u met een frisse blik kijken naar de stand van zaken. Wat verrast u positief hieraan? Wat zou beter, sneller of anders kunnen?

'Ik denk dat er een hele goede basis ligt, waar we ook stevig mee aan de slag kunnen. Verder denk ik – en dat geldt eigenlijk voor elk plan dat je uitvoert – dat je altijd een goed oog voor de resultaten in de praktijk moet houden. Als iets een keer minder oplevert dan je gedacht had, moet je niet panikeren of al te teleurgesteld zijn, maar kijken wat je kunt doen om het te verbeteren. En zie je al doende nieuwe kansen? Laat die dan niet liggen, omdat ze niet in een plan staan.'

Maximaal haalbare uit de plannen halen

Hoe wilt u uw rol invullen voor de periode dat u werkzaam bent in de stuurgroep van het Schone Lucht Akkoord?
'Ik hoop een frisse blik te houden, ook als ik wat langer meedraai. En ik hoop eraan bij te dragen dat we ook echt het maximaal haalbare uit deze plannen halen, zodat deze aanpak weer een goede opmaat kan zijn voor een volgende slag.'

Blijf altijd zoveel mogelijk met iedereen in gesprek. Zorg dat mensen en bedrijven mee kunnen blijven gaan in de plannen. Zo haal je de beste resultaten.

Stokpaardje

Wat is uw stokpaardje als het om schone lucht gaat?

'Om de lucht die we allemaal elke dag inademen schoner te krijgen, hebben we iedereen nodig. Dat betekent dat je ook altijd zo veel mogelijk met iedereen in gesprek moet blijven.  Als overheid moeten we verleiden, stimuleren en helpen waar het kan. Als overheid trekken we ook stap voor stap strengere grenzen. Maar dat moet wel op een manier dat bedrijven en mensen erin mee kunnen gaan.

In Nijmegen hebben we een asfaltcentrale die zeventien keer meer PAK’s blijkt uit te stoten dan toegestaan. Ik snap de roep van bewoners en politieke partijen wel om een bedrijf dat over de schreef gaat te sluiten. Maar dat kan niet zomaar. Als iemand zich niet aan de regels houdt, dan treden we op met alle middelen die we tot onze beschikking hebben om de uitstoot binnen de gegeven ruimte te houden. Alleen waar iemand echt laat zien niet te willen, daar moeten we harde grenzen trekken. Ik ben ervan overtuigd dat je op die manier de beste resultaten bereikt.'


WM_Jan_Wynia_210909_15

Wethouder Jan Wijnia, Nijmegen