Paneldiscussie: ‘We zullen strenger moeten zijn’

Gepubliceerd 9 juni 2022

‘Er moet meer gebeuren dan inspireren.’ Dat stelde Rob van Muilekom, gedeputeerde van de provincie Utrecht. Samen met Rob Maas van RIVM en Programmamanager van het Schone Lucht Akkoord Karin Blaauw voerde hij een panelgesprek bij het Schone Lucht Jaarcongres op 30 mei op de Floriade. Dagvoorzitter Ruud Koornstra leidde het panelgesprek.

‘De luchtvervuiling is de afgelopen 20 jaar gehalveerd en forse gezondheidswinst ligt ook in het verschiet als alle maatregelen worden gerealiseerd die momenteel worden getroffen in het kader van het Schone Lucht Akkoord’, stelde Rob Maas vast op basis van de eerste doorrekening door het RIVM van alle maatregelen van het Schone Lucht Akkoord.

‘De nieuwe advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie - die terecht scherper inzetten op gezondheidsgaranties – halen we níet. De vraag die onder meer bij de Tweede Kamer leeft: zijn die wel haalbaar? Wel, met een veestapelinkrimping bijvoorbeeld, kleurt heel Europa wit, inclusief Nederland.’

Strenger

‘In de provincie Utrecht staat schone lucht al een aantal jaar centraal. Maar er is bijvoorbeeld ook een schreeuwend woningtekort. Er moeten 150.000 betaalbare woningen bijkomen’, stelde gedeputeerde Rob van Muilekom, die ook zitting heeft in de stuurgroep van het Schone Lucht Akkoord.

Ondanks de forse uitdaging is Van Muilekom positief. ‘Als je een beetje bij de pakken neer gaat zitten, dan lukt het niet. Het begint met ambitie. We zullen dus strenger moeten zijn, niet alleen willen inspireren. Dus we moeten inwoners aanspreken op houtstook en ook de industrie, de grote vervuilers, moeten we aanspreken op hun werkwijze. Stel normen.’

Blij met beweging

Programmamanager SLA Karin Blaauw toonde zich tevreden over wat het akkoord tot nu heeft opgeleverd. ‘Niet alle gemeentes doen nog mee, maar wel de plekken die het donkerst kleuren op de kaart. Ik ben blij met de beweging die in gang is gezet. Ook bij gemeentes die voorheen niet bezig waren met luchtkwaliteit zien we nu toch dat de mensen zich vol energie inzetten voor schone lucht.’

Karin Blaauw in het anel op het Schone Lucht Jaarcongres
Karin Blaauw in het panel op het Schone Lucht Jaarcongres

Uitdagingen ziet ze ook: ‘Er is bij veel deelnemers weinig uitvoeringscapaciteit dus we zullen moeten samenwerken. Ik ben dan ook blij met de volle zaal vandaag en met het feit dat steeds meer gemeenten aan de slag gaan met het Schone Lucht Akkoord. Dit is het moment om de ambitie op het gebied van schone lucht over te dragen op nieuwe bestuurders. Ik hoop dat die ambitie minimaal zo hoog blijft, maar liefst natuurlijk een tandje erbij.’

Concreet

De scholieren vonden alle plannen en doelen die langs kwamen prima, maar wilden weten hoe de bestuurders en ambtenaren in de zaal die nu concreet maakten. Rob Maas: ‘Voor mij is het concreet als het in een wet staat.’ Ruud Koornstra: ‘Dus strengere normen vastleggen?’ Maas: ‘Ja, strenger vastleggen en afstappen van het idee dat dat gescheiden moet voor milieu, klimaat en schone lucht.’ Rob van Muilekom: ‘Voor mij is duurzaam bouwen heel concreet. Woningen die het beste energielabel hebben én circulair gebouwd zijn én klimaatadaptief.’ Dat kan samenvallen met emissieloze woningen en het bouwen op zich kan ook met minder emissie. Karin Blaauw: ‘We hebben een uitvoeringsagenda vol, juist met heel concrete maatregelen, zodat schone lucht geen papieren werkelijkheid blijft.’