Profijt van het SLA voor kleine gemeenten

Gepubliceerd 11 december 2020

De ambitie is dat de zeventien gemeenten in januari 2021 samen hun handtekening onder het akkoord zetten.  Merel Franken, van gemeente Oss, vertelt wat mogelijke deelname aan het SLA voor haar werk betekent.

‘Het SLA zorgt voor een integrale aanpak, brengt overzicht in ons uitvoerend beleid, en het biedt ons extra mogelijkheden tot samenwerking. En we dragen uit dat gezondheid erg belangrijk is.’

Integraal

‘Schone lucht hangt samen met veel andere opgaven zoals, stikstofbeleid, het klimaatbeleid en de transitie van landbouw. Daarom vind ik de integraliteit van dit akkoord zo goed. Ik zit  al aan tafel met veel verschillende disciplines, van inkopers bij onze gemeente tot collega’s die bezig zijn met de warmtevisie’, zegt Merel Franken, beleidsmedewerker Milieu bij gemeente Oss.

Benutten voor Omgevingsvisie

Maatregelen en acties voor een betere luchtkwaliteit zijn niet nieuw in Oss. ‘We hebben bijvoorbeeld adviseurs die bedrijven helpen met energiebesparingsmaatregelen. We testen of we onze wegen kunnen asfalteren met gerecycled asfalt en op een lage temperatuur. En er is een pilot met emissieloze werktuigen gedaan. We gaan walstroom in de haven faciliteren. Met het Schone Lucht Akkoord heb je een kapstok waar je ander beleid ook aan kunt ophangen.

Bovendien verwacht Franken dat een deel van de plannen voor schone lucht mooi kunnen landen in de Omgevingsvisie. ‘Ook een integraal plan, waarvoor we dankzij het SLA straks al een duidelijke beleidslijn hebben.’

Nieuwe kennis
Franken nam in november voor het eerst deel aan de stakeholdersbijeenkomst. ‘Het is goed om de voorbeelden van andere gemeenten te zien. En ik weet nu meer over de SPUK, dat er een format is en dat de subsidieregeling 1 april opent.’

Samen optrekken

De ambitie is dat de zeventien gemeenten van Regio Noordoost-Brabant het SLA gezamenlijk ondertekenen.

‘Elke gemeente zijn eigen plan maken, een aantal aspecten uit de portefeuilles duurzame leefomgeving, mobiliteit en economie kunnen we mogelijk zelf invullen. Er zijn bijvoorbeeld vier gemeentes met een haven van betekenis. De industriegemeenten werken samen. En de agrarische gemeenten werken aan emissiereductie,’ zegt Franken. ‘Als regio kunnen we bovendien beter onze stem laten horen. Zo komt ook de problematiek van kleinere gemeentes en het buitengebied beter voor het voetlicht.’

Ook voor ondernemers is dat gezamenlijk optrekken een stimulans. ‘Stel dat een aannemer wil investeren in emissieloze werktuigen. Dan is dat besluit sneller gemaakt als hij weet dat zeventien opdrachtgevers dat van hem vragen in plaats van één.’

Belang gezondheid

Ook al werken de gemeentes samen, veel zal Franken zelf moeten trekken. ‘Wat me nog lastig lijkt is het gezondheidseffect van onze voorstellen vooraf inschatten.’ Ook om die reden vindt ze aansluiten bij het SLA profijtelijk; het biedt instrumenten die Oss zelf niet heeft. ‘Dat het gezondheidseffect van onze maatregelen straks door het RIVM wordt berekend is fijn.’

Tenslotte is er één voordeel dat ze nog niet genoemd heeft: ‘Met het aansluiten bij het SLA  onderstrepen we hoe belangrijk we gezondheid vinden.'

Besluitvorming over deelname vindt op 15 december plaats door het Osse College.