Provincie Gelderland betrekt gemeenten actief bij Schone Lucht Akkoord

Gepubliceerd 17 mei 2022

In het najaar van 2021 heeft de provincie alle Gelderse wethouders milieu geïnformeerd over de stand van zaken van het Schone Lucht Akkoord. Daarbij ontvingen ze ook een uitnodiging voor de bestuurlijke overleggen luchtkwaliteit die de provincie 2 keer per jaar organiseert.

Provincie Gelderland zet zich zo in om de afspraken in het Schone Lucht Akkoord (SLA) na te leven. Samenwerking met onder andere gemeenten is daarvoor van belang.

Rapport luchtkwaliteit en gezondheid in Gelderland

Voor het bestuurlijke overleg in februari stond een update van het rapport Luchtkwaliteit en Gezondheid in Gelderland met bijbehorende blootstellingskaarten van de Gelderse GGD’en op de agenda. Dit rapport over de luchtkwaliteit per buurt en de gezondheidseffecten daarvan maakten de Gelderse GGD’en voor de 4e keer in samenwerking met provincie Gelderland. Diverse wethouders namen deel aan het overleg. Een aantal van hen kwam van gemeenten waar op het gebied van luchtkwaliteit niet zoveel aan de hand leek. Naar aanleiding van het rapport dat de provincie vooraf had opgestuurd naar alle Gelderse wethouders milieu, concludeerden zij toch dat ook in hun gemeente veel gezondheidseffecten zijn door luchtverontreiniging. De provincie  informeerde hen tijdens het overleg ook over het SLA. Een aantal wethouders gaf aan de informatie mee te geven in het overdrachtsdocument voor de volgende coalitie.

Gelders Platform Milieu

Op 7 april organiseerde de provincie een Gelders Platform Milieu, Lucht en Geluid voor milieuambtenaren van gemeenten, omgevingsdiensten en provincie. Gedeputeerde Jan van der Meer opende de bijeenkomst: ‘We moeten gezamenlijk tot een oplossing komen voor de uitdagingen waar we voor staan en die zijn niet misselijk. Denk aan verstedelijking, woningbouw; dat gaat gepaard met meer mobiliteit. Denk aan meer economische activiteit en tegelijkertijd een klimaat-, biodiversiteits- en stikstofcrisis. In dat krachtenveld moeten we zorgen voor een gezonde leefomgeving. Werk aan de winkel zou ik zeggen. En daar hebben we jullie allemaal bij nodig.’

Karin Blaauw, coördinerend beleidsmedewerker Schone Lucht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, was een van de sprekers. Zij praatte de 60 deelnemers bij over de laatste ontwikkelingen van het SLA.

Tijdens vorige bijeenkomsten van het platform stond het SLA ook op de agenda. Dit heeft eraan bijgedragen dat 12 gemeenten in Gelderland het SLA na de start nog ondertekenden: Harderwijk, Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel, Ede, Wageningen, Culemborg, Arnhem, Rheden, Aalten, Beuningen en Nijmegen. Hopelijk volgen naar aanleiding van het Gelders Milieu Platform en het bestuurlijk overleg nog meer gemeentes zodat we samen kunnen werken aan een gezonde lucht voor iedereen.