Provincie Groningen: "Al op de goede weg als het gaat om schone lucht"

Gepubliceerd 6 oktober 2020

Interview met gedeputeerde Tjeerd van Dekken van de provincie Groningen. Hierin vertelt hij hoe het staat met de luchtkwaliteit in de provincie Groningen, wat er beter kan en waarom de provincie zich heeft aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord.

Hoe is de huidige situatie voor wat betreft de luchtkwaliteit in de provincie Groningen?

Ten opzichte van andere provincies heeft de provincie Groningen een relatief schone lucht. We voldoen op de meeste plekken ook al aan de advieswaarde van de wereldgezondheidsorganisatie, dus dat is een goed teken. In de provincie Groningen besteden we extra veel aandacht aan een goede luchtkwaliteit. Niet alleen vanwege de inwoners zelf, maar ook voor de toeristische ontwikkelingen die zich de laatste decennia voordoen, is het een must om schone lucht te kunnen garanderen.


Wat zijn de uitdagingen en ambities voor de provincie Groningen voor de komende periode?

We streven naar een betere luchtkwaliteit en dus minder uitstoot. Een vervuilde lucht brengt veel negatieve gezondheidseffecten met zich mee en dat willen we koste wat het kost voorkomen. We willen en moeten daarom met zijn allen stevig inzetten  op een schoner klimaat. We doen dit onder andere door  te zorgen voor duurzame bedrijvigheid. Bijvoorbeeld door het zoveel mogelijk beperken van afval. Verder doen we momenteel veel met waterstof en zijn we echt aan het kijken naar de mogelijkheden die dat met zich meebrengt. Emissieloos vervoeren, ook in het ov, is iets waar we op dit moment mee bezig zijn.


Wat verwacht u met de deelname van het Schone Lucht Akkoord vooral te bereiken?

Dat we samen gaan werken aan een schonere lucht, van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. En dus niet allemaal zelf het wiel opnieuw uitvinden, maar echt kijken naar hoe andere gemeenten en provincies het aanpakken.