Provincie Noord-Brabant biedt gemeenten extra menskracht

Gepubliceerd 23 januari 2023

Provincie Noord-Brabant gaat Brabantse gemeenten helpen die hobbels ervaren bij het aansluiten of uitvoeren van het Schone Lucht Akkoord (SLA). Met hulp van geld uit de specifieke uitkering voor het SLA organiseert de provincie advisering aan gemeenten.

Een aantal gemeente wil wel en kan hulp gebruiken

Beleidsmedewerker Monique van Kempen vertelt over de aanpak. 'Een aantal gemeenten in Brabant is heel actief bezig met het Schone Lucht Akkoord. Sommige trekken ook anderen mee. Tilburg en Eindhoven vormen bijvoorbeeld werkgroepen met buurgemeenten, ook gemeenten die nog niet zijn aangesloten. Een ander deel van onze gemeenten wil wel, maar kan niet. Ze zijn gemotiveerd om met gezonde lucht aan de slag te gaan maar sluiten niet aan bij het SLA. Ze hebben geen capaciteit en middelen voor de uitvoering. Of ze zijn wel aangesloten, maar komen niet toe aan het opstellen van een uitvoeringsagenda of het uitvoeren van de maatregelen', vertelt Van Kempen.

Werk valt mee

'We merken dat gemeenten opzien tegen het extra werk dat het SLA met zich meebrengt. Maar dat werk kan best meevallen', stelt Van Kempen. 'Er is al zoveel beleid op andere terreinen als klimaat en mobiliteit. Op de maatregelen die gemeenten daarvoor uitvoeren, kan schoneluchtbeleid meeliften. En voor thema's als bijvoorbeeld houtstook is een bulk aan kant-en-klare formats beschikbaar. Als het bedrijf dat onze opdracht aanneemt dat straks inzichtelijk kan maken voor gemeenten, hopen we dat bestuurders makkelijker ja zeggen tegen de ondertekening van het SLA.

Gemeenten die tegen het opstellen van een decentrale uitvoeringsagenda aanhikken kunnen advies krijgen. Na een rondje langs de afdelingen binnen de gemeenten, wordt duidelijker wat er al ligt aan beleid en maatregelen en waar nog witte vlekken zijn. 'Als die rondgang effectief gebeurt, hebben gemeenten hun decentrale uitvoeringsagenda al zowat in handen.' Gemeenten die wel een uitvoeringsagenda hebben, maar waar het op de uitvoering van de maatregelen blijft steken, kunnen ondersteund worden met bijvoorbeeld SpUk-aanvragen. Daarom wil Van Kempen zo snel mogelijk aan de slag, zodat gemeenten nog gebruik kunnen maken van de volgende SpUk-ronde in 2023.

Van Kempen: 'Als straks blijkt dat veel gemeenten tegen hetzelfde onderwerp aanbotsen, kunnen we een oplossing daarvoor ook bovenregionaal of vanuit de provincie coördineren. En als we ergens briljante oplossingen tegenkomen, zijn die misschien te kopiëren naar andere gemeenten met vergelijkbare opgaven.'

Beter beeld

De eerste ingang voor het bureau dat de opdracht aanneemt, worden de SLA-werkgroepen die al actief zijn in drie van de vier Brabantse regio's. Van Kempen: 'Die zijn heel verschillend van samenstelling, maar één ding weten we zeker, daarin zitten gemotiveerde gemeenten, al dan niet aangesloten bij het SLA.'

Op basis van de aanbesteding die momenteel loopt, bepaalt de provincie Noord-Brabant of het ook actief zal investeren in de gemeenten die tot nu toe geen belangstelling tonen voor het Schone Lucht Akkoord. 'We kunnen van het budget dat we beschikbaar hebben niet álle 56 gemeenten helpen. Met de inventarisatie waar we in 2023 mee gaan beginnen, hoop ik meer zicht te krijgen op wat er speelt en leeft bij gemeenten waarvan we nu nog geen goed beeld hebben. De provincie Noord-Brabant wil graag werken aan een verbetering van de luchtkwaliteit. En daarvoor is het zaak dat iedereen meedoet.'


Monique van Kempen

Monique van Kempen, beleidsmedewerker provincie Noord-Brabant