Provincie Noord-Brabant publiceert resultaten uit pilot regionale samenwerking

Gepubliceerd 23 februari 2024

‘Integreer uitvoeringsplannen van verschillende beleidsterreinen. Creëer kansen om samen te werken. Maak gebruik van de themagroepen.’ Het is een greep uit de lessen die de pilot ‘Regionale samenwerking Schone Lucht - Deelname Brabantse gemeenten aan het Schone Lucht Akkoord' opleverde.

Provincie Noord-Brabant heeft de documenten gepubliceerd die deze pilot tot nu toe heeft opgeleverd. Van een overzicht van leerpunten tot routekaarten voor regionale samenwerking.

Hulp van provincie

De provincie startte afgelopen jaar met deze pilot om meer Brabantse gemeenten te bewegen om zich aan te sluiten bij het SLA. De provincie biedt (kleinere) gemeenten ondersteuning bij het treffen van maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, aan te sluiten bij het SLA en waar mogelijk samen te werken. Een deel van de kosten van de pilot is betaald met geld uit de specifieke uitkering voor het Schone Lucht Akkoord.

Bekijk alle producten die de pilot opleverde op de site van de provincie Noord-Brabant. In december gaf provincie Noord-Brabant een presentatie over de pilot tijdens een webinar.