Reviewrapport Gotenburg Protocol

Gepubliceerd 23 januari 2023

In december 2022 heeft het uitvoerend orgaan van het UNECE Luchtverdrag het reviewrapport van het Gotenburg Protocol vastgesteld. Het rapport laat zien dat verdere emissiereducties nodig zijn om schadelijke effecten van luchtverontreiniging op gezondheid, ecosystemen en voedselproductie te voorkomen.

Samenhang effecten klimaatverandering

Daarbij wordt ook gewezen op de samenhang met effecten van klimaatverandering. Het rapport roept op tot terugdringen van emissies in de landbouw, energiesector, transportsector en scheepvaart. Maar ook om te werken aan gedragsveranderingen. Het wijst bijvoorbeeld op de noodzaak om voedselpatronen te wijzigen en de manier waarop wordt omgegaan met verwarming van leefruimtes.

Meer informatie

Lees het rapport op de website unece.org