RIVM-onderzoek naar WHO-advieswaarden naar Tweede Kamer

Gepubliceerd 4 juli 2022

Het kabinet vindt het niet haalbaar om in 2030 te voldoen aan de nieuwe advieswaarden van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), maar wil wel stapsgewijs toewerken naar deze advieswaarden. Dat geeft het kabinet aan in een brief aan de Tweede Kamer. De brief is een toelichting bij het RIVM-rapport over de maatregelen die nodig zijn om aan de nieuwe WHO-waarden te voldoen.

Een van de afspraken uit het Schone Lucht Akkoord is dat partijen toewerken naar de WHO-advieswaarden in 2030. De advieswaarden uit 2005 zijn daarbij uitgangspunt. In 2021 stelde de WHO nieuwe, veel lagere advieswaarden vast. De reden voor deze aanscherping is dat uit onderzoek blijkt dat luchtvervuiling ook bij lage concentraties negatieve gezondheidseffecten heeft.

Niet voor 2030

Het RIVM heeft nu onderzocht wat het voor maatregelen zou vragen om de nieuwe advieswaarden in 2030 te halen. De conclusie is dat dit ingrijpende maatregelen vraagt in Nederland en in alle omliggende landen. Het rapport maakt duidelijk dat de uitvoering van deze maatregelen in de komende 8 jaar niet haalbaar lijkt. Het kabinet deelt deze zorgen.

Tussenstappen

Wel streeft het kabinet op langere termijn naar deze gezondere waarden. Het streven is om eind 2023 concrete tussenstappen te kunnen definiëren. Daarvoor wordt de komende tijd verkend welke aanvullende gezondheidswinst in Nederland nog kan worden gerealiseerd met het Schone Lucht Akkoord en zet het kabinet in op een aanscherping van de Europese richtlijn luchtkwaliteit. Een voorstel voor de richtlijn luchtkwaliteit van de Europese Commissie wordt dit najaar verwacht.

Documenten