Teller op 100 deelnemers aan het Schone Lucht Akkoord

Gepubliceerd 20 december 2021

In de laatste maanden van het jaar tekende weer een aantal gemeenten het Schone Lucht Akkoord. Amstelveen, Beuningen, Rheden, Culemborg, Deurne en Vlaardingen zijn de meest recente toetreders van het SLA. De teller staat sinds 14 december op 100 deelnemers. De wethouders van Rheden en Amstelveen vertellen waarom hun gemeente ja tegen het SLA zei.

Rheden

Gea Hofstede, wethouder van gemeente Rheden, zette eind november haar handtekening onder het akkoord. Waarom en waarom nu? ‘Ik teken niet om het tekenen, het moet relevant zijn. We hebben afgewacht omdat thema’s als scheepvaart, industrie en landbouw in onze gemeente als bron van luchtvervuiling nauwelijks aan de orde zijn. Mobiliteit wel. En houtrook is voor onze gemeente de belangrijkste aanleiding om aan te sluiten bij het SLA. In de gemeente Rheden wonen bovengemiddeld veel senioren, met vaak een wat kwetsbare gezondheid.'

Houtstook

'Nu mensen meer in huis zijn, ontstaan er meer gezondheidsklachten door rook. Het is ook steeds meer bekend hoe slecht houtrook is voor de gezondheid. We zien deze winter bovendien een toename van houtstook doordat de gasprijzen hoog zijn. We willen daarom kijken wat we kunnen opsteken van het Schone Lucht Akkoord voor de aanpak in onze gemeente. Het is ook een benchmark. We kunnen checken wat we al goed doen en waar we kunnen verbeteren.’

‘Een aantal thema’s speelt in onze gemeente nauwelijks, maar voor houtstook is meedoen aan het Schone Lucht Akkoord zeker relevant’ – Gea Hofstede, wethouder Rheden

Direct aanschuiven

Koen Vosmeijer, beleidsadviseur van gemeente Rheden, kon direct aanschuiven bij een bijeenkomst van de werkgroep Houtstook over adviserend handhaven. ‘Heel interessant. Wij geven nu vooral voorlichting. Als dat niet voldoende is, kan zo’n informerende boa goed werken.’

Amstelveen

Ook in Amstelveen zijn mobiliteit en houtstook belangrijke bronnen die de gemeente met hulp van de maatregelen en subsidies van het Schone Lucht Akkoord wil gaan aanpakken. Omdat de gemeente de komende jaren naar verwachting met 10% zal groeien, neemt de verkeersintensiteit nog verder toe. Amstelveen ligt bovendien letterlijk onder de rook van Schiphol.

Floor Gordon, wethouder van gemeente Amstelveen: ‘De maatregelen in het Schone Lucht Akkoord sluiten aan bij de ambities van Amstelveen, zoals uitstoot door wegverkeer verminderen en emissies door houtstook terugdringen. Wij onderschrijven het belang van verdere (permanente) verbetering van de luchtkwaliteit voor de gezondheid én zien het belang van een gezamenlijke aanpak.'

Gewacht met deelnemen

'We hebben gewacht met deelnemen aan het akkoord omdat we eerst inzichtelijk wilden maken welke maatregelen uit het akkoord van toepassing zijn op Amstelveen en hoe we die kunnen uitvoeren. Zo konden we een goede afweging maken. Dat was ook een van de acties uit de Visie op Luchtkwaliteit die de gemeenteraad in november 2020 vaststelde. Bovendien, nu er steeds meer deelnemers zijn, zijn er ook steeds meer praktijkvoorbeelden.'

‘Er komen nu meer praktijkvoorbeelden voorhanden, die voor ons een handvat kunnen zijn voor de uitvoering van maatregelen’ – Floor Gordon, wethouder Amstelveen

Verder verbeteren luchtkwaliteit

Laura Hilhorst, milieuadviseur bij gemeente Amstelveen: ‘We voldoen aan de wettelijke normen voor luchtkwaliteit, maar omdat de advieswaarden van de WHO lager liggen, is het van belang om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Zo stimuleren wij duurzaam en schoon vervoer en geven we voorlichting over houtstook.’

Verkenning voor collectief Zuidoost-Brabant

Marinus Bieman, wethouder in Deurne, maakte zich sterk om met heel Zuidoost-Brabant het SLA te ondertekenen. Om de buren warm te maken voerde Deurne samen met de gemeenten Cranendonck, Eindhoven en Oirschot, Provincie Noord-Brabant en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant een verkenning uit van alle voors en tegens van (gezamenlijke) deelname aan het SLA.

Lees het interview over het resultaat van deze verkenning, met Lisanne Rietman, beleidsontwikkelaar transitie buitengebied in Deurne en Ans Harthoorn, provincie Noord-Brabant.

Doel van 100 deelnemers gehaald

Het doel dat projectmanager Karin Blaauw zich stelde –100 deelnemers voor eind 2021 – is gehaald met de ondertekening door Vlaardingen op 14 december.


Gea Hofstede

Wethouder Gea Hofstede, gemeente Rheden

Foto Floor Gordon

Wethouder Floor Gordon, gemeente Amstelveen