Tips van RVO voor aanvraag specifieke uitkering

Gepubliceerd 1 april 2022

‘De specifieke uitkering voor het Schone Lucht Akkoord is eenvoudig om aan te vragen. Vergeleken met andere financieringsregelingen heb je er weinig werk aan.’ Debby de Vries kan het weten. Ze heeft voor RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) talloze regelingen beheerd en beoordeelde samen met collega’s afgelopen jaar de aanvragen voor de eerste tranche van de specifieke uitkering voor het SLA. ‘We hebben weinig hoeven afwijzen.’ Nu de tweede tranche sinds 1 april open staat, geeft ze tips.

Tip 1. Begin vroeg

‘De regeling sluit op 1 oktober 2022, een maand vroeger dan vorig jaar. Het totale budget is dit jaar lager, 10 miljoen euro in plaats van ruim 12 miljoen euro. Wacht dus niet te lang met budget aanvragen. Er waren ook dit jaar weer aanvragers die al voor de regeling inging de formulieren invulden. Dat kan sinds de tweede helft van maart op de website van RVO. Op 1 april hebben zij met een druk op de knop hun aanvraag verzonden. Er zijn die dag direct al 8 aanvragen binnengekomen.’

Tip 2. Denk niet te snel dat het geld al op is

‘Tegelijk een nuancering van die snelle start. Er is beslist nog ruimte voor meer aanvragen. Vorig jaar zijn er in totaal een kleine 60 goedgekeurd. Een deel daarvan is pas later ingediend, na aanmoediging van ons. En er is weliswaar geen maximum meer aan het aantal aanvragen per deelnemer, maar wel een maximumbedrag dat één gemeente of provincie kan krijgen, namelijk 1,5 miljoen euro.’

Tip 3. Laat u niet afschrikken door administratie

‘De specifieke uitkering voor het SLA is een heel toegankelijke regeling. U zult wel in de administratie moeten duiken en waarschijnlijk ook bij verschillende collega’s informatie moeten ophalen. U heeft gegevens nodig om de verwachte gezondheidswinst te kunnen onderbouwen. Wilt u bijvoorbeeld een bijdrage voor laadinfrastructuur? Dan is het wel noodzakelijk om te weten hoeveel uitstoot van fossiele brandstof die laadpalen vermijden en hoe groot de gezondheidswinst daardoor is. Maar ik durf te zeggen dat we het zo makkelijk mogelijk hebben gemaakt. De rekentool waarmee u de verwachte gezondheidswinst berekent, is niet moeilijk in te vullen horen we van veel gemeentes. En er is nauwelijks administratie achteraf. De verantwoording loopt gewoon via de jaarrekening van uw organisatie, in het SiSa-systeem.’

Tip 4. Denk aan een pilot of overig project

‘Voor een pilotproject kunt u hetzelfde maximumbedrag aanvragen als voor een emissieverlagend project, 500.000 euro. Maar u hoeft er geen emissieverlaging voor te berekenen. Vorig jaar is een aantal pilots gestart. Ook dit jaar kunt u subsidie aanvragen voor de uitvoering van pilotprojecten. Dit kan voor regionale samenwerkingsprojecten, landbouw, industrie, houtstook, participatie en hoogblootgestelde gebieden. Voor participatie en hoogblootgestelde gebieden kan dit alleen als uw gemeente of provincie is ingedeeld bij een pilot. Of dat het geval is, kunt u zien op de RVO-website, waar ook een omschrijving van de pilots staat. De nieuwe pilots worden ook opgenomen in de uitvoeringsagenda, die binnenkort wordt vernieuwd.

Ook voor overige projecten komt geen emissieberekening om de hoek kijken. Voor deze projecten is het maximumbedrag 100.000 euro. Deze categorie richt zich op kennisontwikkeling, communicatie of innovatieve projecten. De mogelijkheden zijn dit jaar verbreed: advies van externen, trainen en opleiden van personeel komt ook in aanmerking. Voorheen was de eis dat er een product moest zijn, nu is kennis toevoegen op zich voldoende.’

Tip 5. Werk samen

‘Gebrek aan capaciteit en specialisten blijkt voor kleine gemeentes een belemmering om subsidie aan te vragen. Speciaal om die reden hebben we het mogelijk gemaakt om samen een aanvraag in te dienen. Benut die mogelijkheid en verdeel zo het werk, of sluit aan bij een grotere gemeente die wel specialisten heeft.’

Tip 6. Vraag RVO om advies

‘Benader ons gerust met vragen. Als u ons mailt via spuksla@rvo.nl, komt u terecht bij een klein team dat goed uitleg kan geven over deze regeling. De meest gehoorde vragen vorig jaar: ‘Is dit wat?’ en ‘Heeft het zin om voor dit project werk te steken in de subsidieaanvraag?’. We kunnen u helpen dat vooraf te beoordelen en in de juiste categorie aan te vragen. We denken graag met u mee. We hebben vorig jaar nauwelijks ingediende aanvragen afgewezen. Als het gebeurde, ging het meestal om emissieverlagende projecten waarvan de berekende gezondheidswinst te laag uitpakte.’

Tip 7. Doe inspiratie op

‘Vorig jaar waren er veel aanvragen binnen het thema mobiliteit en weinig voor de thema’s landbouw en industrie. Projecten binnen alle thema’s zijn even welkom, maar om meer aanvragen voor industrie- en landbouwprojecten te stimuleren, is nu ook training, bijvoorbeeld van handhavers, subsidiabel. Ideeën opdoen? Kijk dan op de inspiratiepagina op de website van RVO.