Nationaal Groeifonds ondersteunt uitvoering Maritiem Masterplan

Gepubliceerd 9 augustus 2023

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft van het Nationaal Groeifonds 210 miljoen euro toegekend gekregen (waarvan 110 miljoen euro voorwaardelijk) voor de uitvoering van het Maritiem Masterplan. Dit plan heeft als doel om de energietransitie in de maritieme sector te versnellen.

Het Maritiem Masterplan is ontwikkeld door de stichting Nederland Maritiem Land met grote betrokkenheid van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, en Defensie. Het plan is bedoeld om de ontwikkeling, bouw en ingebruikname van betrouwbare en concurrerende klimaatneutrale demonstratieschepen te versnellen. En om daarmee voor diverse scheepstypen marktleider te worden in de bouw van emissieloze schepen.

Maritieme sector

De maritieme sector is cruciaal voor de welvaart, veiligheid en energiebehoefte van Nederland. De sector bestaat onder meer uit havens, scheepvaart, scheepsbouw, visserij en waterbouw en heeft een totale toegevoegde waarde van 56,5 miljard euro. Maar de maritieme sector is ook fundamenteel voor de infrastructuur van transport, de productie van hernieuwbare energie, (nationale) kustbescherming en maritieme veiligheid.

De maritieme sector heeft een gemeenschappelijke deler: schepen. Die zijn verantwoordelijk voor zo'n 3% van de mondiale uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2. De luchtvervuilende uitstoot van de schepen heeft ook negatieve effecten op de gezondheid van werkenden en omwonenden in de havens en langs vaarroutes. Het Maritiem Masterplan beoogt die uitstoot drastisch terug te brengen en draagt zo bij aan de doelen van het Schone Lucht Akkoord.

Klimaatneutrale demonstratieschepen

De concrete inzet van het plan is om circa 40 klimaatneutrale demonstratieschepen te ontwikkelen, bouwen en in de vaart te brengen. Met de Groeifondsmiddelen zullen subsidieregelingen worden opgezet. De schepen gaan varen op de alternatieve brandstoffen waterstof en methanol of op LNG met 'carbon capture'. Het programma wordt ondersteund door een digitaal platform waarop data wordt gedeeld en opgeslagen. Verder wordt bij uitvoering van het Maritiem Masterplan een Human Capital Programme uitgevoerd, om het potentieel en de arbeidsproductiviteit van de maritieme beroepsbevolking te verhogen.

Toepassingen

De schepen worden in gebruik genomen in de kust- en binnenvaart, natte waterbouw, voor offshore windparken en van de maritieme veiligheid. Voor deze toepassingen is gekozen omdat Nederland in deze eindmarkten toonaangevend is - op het gebied van scheepsbouw en in de operatie. Om dat te blijven, is nodig om in deze markten ook koploper te worden in de energietransitie.

Meer informatie is te vinden op de website van het Maritiem Masterplan.