Quickscan walstroom Kooyhaven Papendrecht is altijd geslaagd

Gepubliceerd 11 april 2024

Om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om walstroomfaciliteiten aan te leggen aan de oostkant van de Kooyhaven in Papendrecht, deed gemeente Papendrecht vorig jaar een subsidieaanvraag via de specifieke uitkeringsregeling van het Schone Lucht Akkoord. Deze SpUk-subsidie van 12.500 euro werd toegekend. Edgar Zaagsma doet het hoe en waarom van de quickscan én de subsidieaanvraag uit de doeken.

Bijgesneden Foto Zaagsma Papendrecht
Beleidsadviseur Edgar Zaagsma, Papendrecht

De beleidsadviseur openbare ruimte van de gemeente Papendrecht vertelt: 'In de Kooyhaven hebben we naast het water ook een aantal kades zelf in handen als gemeente. De rest is van bedrijven. Samen met de andere Drechtsteden legden we in de Kooyhaven en verschillende andere havens eerder al walstroomkasten aan. Nu kijken we of we hiermee nog voldoen aan de huidige vraag en vereisten. Moeten we bijvoorbeeld niet uitbreiden?'

Combineren met laadpunt voor vrachtwagens en bestelbussen

Op een netwerkbijeenkomst kregen Zaagsma en zijn collega’s van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meer te horen over walstroom, maar bijvoorbeeld ook over laadpleinen voor vrachtwagens. En de koppelkansen met bijvoorbeeld zonnepanelen van bedrijven in de omtrek.

Dat klonk interessant. 'Wij hebben bij onze kade een parkeerplaats voor zo’n 12 vrachtwagens. Wat als we in Papendrecht ook een combinatie zouden kunnen maken? En bijvoorbeeld ook voor bestelbusjes van pakketdiensten. Die laden vaak op straat en dat levert klachten op, dus als we die nu eens ook bij de haven konden laten laden?'

Eerst potentie onderzoeken

Om inderdaad achter de potentie van (meer) walstroomfaciliteiten te komen, namen Zaagsma en zijn collega’s het initiatief voor een haalbaarheidsonderzoek. 'In plaats van die uitbreiding gewoon uit te voeren, willen we eerst kijken wat het kan opleveren. Of het effectief kan zijn. Anders is het jammer om er veel energie en geld in te steken, terwijl het niet goed voor ons blijkt te werken. Bijvoorbeeld omdat de plaats waar we zo’n combinatie van stroomvoorzieningen voor schepen en vrachtverkeer willen aanleggen in de praktijk helemaal niet handig blijkt.'

Uitbesteden specialismes voor kleine gemeentes goed idee

Zaagsma besloot om voor het haalbaarheidsonderzoek een subsidieaanvraag te doen. Op zoek naar gespecialiseerde hulp kwam gemeente Papendrecht uit bij het Walstroomcollectief van Port Solutions Rotterdam. 'Marieke Vavier van het Walstroomcollectief ondersteunde ons met de aanvraag en ze helpt nu ook met het onderzoek zelf. Zij heeft er verstand van en onze organisatie is niet groot genoeg; we beschikken intern niet over de juiste mensen hiervoor. Bij dit soort specialismes is uitbesteden vooral voor kleine gemeentes een goed idee. Het onderzoek kost in totaal 25.000 euro. We kregen de helft uit de SpUk. Marieke hoopt de haalbaarheidsstudie in april of mei op te leveren.'

Profiteer van subsidiemogelijkheid, óók bij kleine bedragen

De subsidieaanvraag verliep - mede door de hulp van buitenaf - soepel. Toch was niet iedereen binnen de muren van het gemeentehuis er blij mee. 'Collega’s van Financiën zeiden: 'Doe dat liever niet voor zulke lage bedragen, want vanwege de SiSa-systematiek (single information, single audit) die voor de verwerking van elke subsidie nodig is, gaat de accountant dan meer kosten.'

Zaagsma ziet dat anders. 'De subsidie is er, laten we er dan van profiteren als we hem nodig hebben. Als je voor jouw begroting maar net voldoende geld hebt om de helft van het onderzoek te betalen, dan is het toch mooi dat je die andere 50 procent met subsidie kunt dekken? Zo kun je het onderzoek wél uitvoeren. Zo kun je zo’n project net wel trekken. Laten we het dan zo regelen dat je voor zo’n gering bedrag niet al die SiSa-procedures nodig hebt. Anders raken de potjes nooit op. Kleine bedragen opgeteld maken ook een groot bedrag.'

Altijd geslaagd

Op welk moment is het haalbaarheidsonderzoek voor Papendrecht geslaagd? 'Heel simpel: we kunnen 2 antwoorden krijgen. Een 'ja' of een 'nee'. In beide gevallen is het geslaagd. In het laatste geval zeker ook: we hadden een idee, maar het bleek niet haalbaar. Prima. Dan heb je er niet een veel groter bedrag aan uitgegeven. Dus ik zeg: vooral doen, dit soort onderzoeken. En komt er een 'ja' uit, dan gaan we verder kijken richting een vervolg, hopelijk weer met subsidie van het SLA.'