Uitstootvrij over het IJ

Gepubliceerd 19 mei 2023

Wie op 7 juni over het IJ naar het SLA Jaarcongres in filmmuseum Eye komt, stapt op een pont van het GVB. Nu vaart die nog op diesel. Maar in 2024 zou die veerboot wel eens een duurzame elektrische kunnen zijn. Gemeente Amsterdam gaat namelijk 4 nieuwe elektrische veerboten op het IJ gebruiken, die volgend jaar 3 dieselponten zullen vervangen.

De ambities voor schoner verkeer liggen hoog in Amsterdam, om een betere luchtkwaliteit te realiseren voor bewoners en bezoekers. Het gemeentebestuur wil dat in 2030 ál het verkeer binnen de gemeente geen schadelijke stoffen meer uitstoot. Dat geldt dus ook voor schepen, voor zover de gemeente de bevoegdheid heeft om dit te regelen (dit geldt dus niet voor bijvoorbeeld de binnenvaart/riviervaart en de zeescheepvaart).

Rondvaartboten emissievrij in 2025

De Amsterdamse rondvaartboten moeten zelfs al in 2025 emissievrij zijn en datzelfde geldt voor de pleziervaart. ‘We willen de binnenstad snel uitstootvrij hebben’, zegt Harry van Bergen, beleidsadviseur luchtkwaliteit en duurzame mobiliteit bij gemeente Amsterdam. ‘We hebben deze ambitie al in 2019 gedeeld met de rondvaartbranche, dus eigenaren van rondvaartboten weten al langer wat hen te wachten staat. Maar let op, élke vorm van vervoer moet aan de bak om de Amsterdamse ambitie te realiseren. Daarvoor overleggen we als gemeente veel met bewoners en ondernemersorganisaties om draagvlak te vinden en goede afspraken te maken.’

Alle veren uitstootvrij

GVB stond oorspronkelijk voor Gemeentevervoerbedrijf. De 19 ponten over het IJ en het Noordzeekanaal vervoeren jaarlijks in opdracht van de gemeente ruim 21 miljoen passagiers. Op de duurzaamheid van dit vervoer kan de gemeente directe invloed uitoefenen via inkoopvoorwaarden. Niet alleen worden 4 IJ-veren elektrisch, op de pendeldiensten over het Noordzeekanaal zijn de 5 veerboten uit de jaren dertig sinds eind 2022 ook allemaal vervangen door elektrische veren.

De gemeenteraad beslist in 2024 hoe snel de overige 10 ponten vervangen zullen worden door duurzame alternatieven, om alle Amsterdamse veerponten uitstootvrij te maken.

Namens Amsterdam is Harry van Bergen een van de organisatoren van het Schone Lucht Jaarcongres. Vanuit Amsterdam CS kunt u per pont over het IJ naar het congres in Eye toe!

Plattegrond Veren Amsterdam
Plattegrond met de veren in Amsterdam

IJveer_61

IJveer 61 van het GVB Amsterdam