Nieuwe methode om te bepalen waar de lucht het meest ongezond is

Gepubliceerd 15 december 2021

Het RIVM heeft onderzocht in welke gebieden in Nederland de lucht het meest ongezond is voor mensen. De overheden willen de luchtkwaliteit in deze gebieden graag extra verbeteren.

Betrokken partijen

De deelnemers aan het Schone Lucht Akkoord willen graag weten in welke gebieden het meeste nodig is om de luchtkwaliteit te verbeteren. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontwikkelde het RIVM daarom deze methode.

Afspraken maken

Het RIVM ontwikkelde de methode samen met de SLA-partners en de GGD-werkgroep Lucht. Om gebieden te kunnen aanwijzen, moeten de SLA-partners met elkaar beleidsmatige afspraken maken over:

  • Het jaartal waarvoor de luchtconcentraties worden vergeleken.
  • De grootte van het gebied waarbinnen de luchtconcentraties worden bepaald.
  • De gezondheidseffecten waarnaar wordt gekeken.
  • Wat haalbaar en gewenst is om de gezondheid door een schonere lucht te verbeteren.

Het RIVM kan in kaart brengen om welke gebieden in Nederland het gaat, als de SLA-partners hier keuzes in maken. Er zijn op dit moment meer gegevens nodig om die keuzes goed te kunnen maken.

Alvast beginnen

Er zijn nu al gebieden aan te wijzen waar de luchtvervuiling meer invloed op de levensduur van mensen heeft dan in andere gebieden. In die gebieden willen de SLA-partners in proefprojecten samen proberen de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat zijn bijvoorbeeld gebieden met veel industrie of intensieve veehouderij, in steden met veel verkeer, en bij havens. Met de kennis uit deze projecten kan ook de methode worden verfijnd.

Downloaden rapport