Aanpak houtstook in Utrecht

Gepubliceerd 2 november 2021

Ook in Utrecht vinden nog veel mensen een houtvuurtje gezellig. Maar de rook brengt schadelijke stoffen in de lucht en kan voor overlast zorgen. De aanpak van houtstook binnenshuis is daarom een van de maatregelen van de gemeente Utrecht om de lucht in de stad gezonder te maken.

Pilot houtstookarme/houtstookvrije wijken

Een logische keuze was om in het kader van het Schone Lucht Akkoord (SLA) mee te doen aan de pilot 'houtstookarme/houtstookvrije wijken'. Gaandeweg is in Utrecht de focus komen te liggen op een stadsbrede benadering van de aanpak van de houtstook-problematiek.

‘De cijfers liegen er niet om. Houtstook levert een grote bijdrage aan de uitstoot van fijnstof, wat niet goed is voor je gezondheid. Daar willen we Utrechters bewust van maken.’ - Eelco Eerenberg, wethouder milieu, gemeente Utrecht

Stadsbreed schoner hout stoken

Op 1 oktober 2021 startte in Utrecht een stadsbrede communicatiecampagne over schoner (lees: op een minder vervuilende manier) hout stoken. Gericht op de héle stad, maar met extra aandacht voor de wijken waar meer houtstook plaatsvindt en men vaker overlast ervaart door houtstook. De campagne moet Utrechters bewustmaken van de gezondheidseffecten van houtrook en roept hen op om rekening te houden met de buren: Laat het vuur liever wat vaker uit, en besluit je tóch te stoken? Doe dat dan zo schoon mogelijk!

Utrechtse Stookstandaard

De gemeente heeft de ‘Utrechtse Stookstandaard’ in het leven geroepen, met verschillende tips waarmee je schoner hout kunt stoken. Alle tips zijn te lezen op de speciale houtstookpagina op de website van de gemeente Utrecht. Met onder andere advertenties op sociale media en posters op digitale schermen in de stad wordt hiernaar verwezen.

Stooktraining

Naast de campagne organiseert de gemeente gratis stooktrainingen, samen met de Veiligheidsregio Utrecht en de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche. De training gaat over hoe je schoner en zuiniger kunt stoken, en hoe je je kachel of open haard brandveilig gebruikt. De training is bedoeld voor Utrechters die al hout stoken.

Subsidieregeling

Ten slotte bereidt de gemeente Utrecht een subsidieregeling voor. Bijvoorbeeld om het gebruik van open haarden en oude houtkachels uit te faseren en zo de uitstoot van houtrook te verminderen.

Utrecht 210146-Houtstook Digiborden_1080 x 1920_01_DEF
Campagneposter houtstook van de gemeente Utrecht