Brief aan gemeenten over beperken overlast door houtstook

Gepubliceerd 11 oktober 2022

De staatssecretaris heeft een brief aan alle gemeenten gestuurd om aandacht te vragen voor een goede balans tussen begrip voor het meer stoken aan de ene kant en voor handhaven bij overlast aan de andere kant.  U leest hier de inhoud van deze brief.

Luchtvervuiling door houtstook kan zorgen voor – soms ernstige – overlast en gezondheidsklachten. De rook van een houtvuur bevat schadelijke stoffen zoals fijnstof, koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. Door de hoge gasprijzen is het aannemelijk en begrijpelijk dat de komende winterperiode fors meer hout gestookt zal worden dan voorgaande jaren. Tegelijkertijd kunnen hierdoor de gezondheidsklachten van omwonenden toenemen. Met deze brief vraag ik uw aandacht voor een goede balans tussen begrip voor het meer stoken aan de ene kant en voor handhaven bij overlast aan de andere kant. Met name  kwetsbare hoog gevoelige groepen zoals longpatiënten kunnen veel overlast hebben als gevolg van houtstook.

Instrumenten om de overlast te verminderen

Vanuit het Schone Lucht Akkoord werken gemeenten samen aan een aanpak om de overlast door houtkachels substantieel te verminderen. Op 3 november wordt een bijeenkomst georganiseerd over houtstook en de instrumenten die zijn ontwikkeld. Deze deel ik hierbij graag met u en uw medewerkers. Zo kunnen we beter voorbereid de winter ingaan.

Wat ik concreet aan u vraag is om:

  • Actief voorlichtingsmateriaal te verspreiden onder uw inwoners. U kunt hiervoor het materiaal gebruiken dat Milieu Centraal heeft ontwikkeld, uw eigen materiaal gebruiken of u laten inspireren door materiaal van andere gemeenten. Meer informatie:
    Voorlichtingsmateriaal houtstook 2022/2023 - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)
  • Uw gemeenten aan te melden bij de Stookwijzer en klachten in ontvangst te nemen door een mail te sturen naar schoneluchtakkoord@minienw.nl Meer informatie: Stookwijzer - Vuur stoken of niet? Realtime advies over hout stoken
  • Te borgen dat effectief wordt gehandhaafd, door hier binnen uw gemeente heldere afspraken over te maken. U kunt hiervoor de ‘Routewijzer houtstook en overlast’ gebruiken waarin concreet toepasbare informatie, kennis, en juridische en praktische tips staan. De Routewijzer is vanaf 12 oktober beschikbaar.

Bijeenkomst 3 november 2022

Op donderdag 3 november vindt een digitale ‘Brede deelnemersbijeenkomst Schone Lucht Akkoord’ van 9:00-12:00 uur plaats waarbij u en uw medewerkers o.a. informatie en tips krijgen om de bovenstaande instrumenten zo effectief mogelijk in te zetten. Ook vertellen andere gemeenten over hun ervaringen en doen we zo inspiratie en ideeën op. Uw ambtelijke medewerkers hebben al een uitnodiging ontvangen. U bent ook van harte welkom aan te sluiten!

Deze bijeenkomst is zowel voor gemeenten die deelnemen aan het Schone Lucht Akkoord als voor alle andere gemeenten. Ik wil graag dat alle inwoners in Nederland er op kunnen rekenen dat ze terecht kunnen bij hun gemeenten bij houtrookoverlast.

Mag ik op uw inzet rekenen?

De Staatssecretaris Van Infrastructuur en Waterstaat, drs. V.L.W.A. Heijnen