Routewijzer houtstook en overlast

De Routewijzer houtstook en overlast is een hulpmiddel dat overheden handvatten biedt om uitstoot of overlast van houtstook door particulieren aan te pakken. De Routewijzer beschrijft 3 routes, die elkaar kunnen aanvullen en versterken:

  • een wijkgerichte ‘zachte’, preventieve aanpak
  • de aanpak van ernstige overlastsituaties waarover de gemeente klachten ontvangt
  • een aanpak met lokale regels om de luchtkwaliteit te verbeteren, overlast te verminderen en de handhaving bij overlastsituaties te vereenvoudigen

Pdf maken

1 pdf maken van de Routewijzer houtstook en overlast.

Route 1: wijkgerichte aanpak

Overlast door houtstook in een bepaald gebied voorkomen of verminderen.

Route 2: aanpak overlastmeldingen

Route 3: regels in het omgevingsplan

Regels in het omgevingsplan om inwoners te beschermen tegen nadelige effecten van houtstook door particulieren.