Samenhang omgevingsplan met andere instrumenten en maatregelen

In het omgevingsplan kunt u als gemeente juridische regels over houtstook vastleggen. Het omgevingsplan hangt sterk samen met andere instrumenten van de Omgevingswet. Daarin staat bijvoorbeeld het beleid en niet-juridische maatregelen over houtstook.

De figuur geeft de samenhang weer tussen Omgevingswet-instrumenten die gebruikt kunnen worden om inwoners te beschermen tegen overmatige houtrook.samenhang omgevingsplan met andere Omgevingswetinstrumenten en houtstookmaatregelen