Route 1: wijkgerichte aanpak

Route 1 van de Routewijzer houtstook en overlast beschrijft een methode waarmee kan worden geprobeerd om overlast door houtstook in een bepaald gebied te voorkomen of te verminderen.

De focus ligt niet op het beoordelen van individuele overlast, maar op het verminderen van overlast en het wel of niet voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit of het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

De stappen bestaan uit: