Route 2: individuele overlast

Route 2 van de Routewijzer houtstook en overlast brengt in kaart welke acties u als gemeente op korte termijn kunt ondernemen bij individuele overlastmeldingen.

Er kan zich een situatie voordoen waarbij enkele bewoners (ernstige) overlast ervaren en dit melden bij de gemeente. Als gemeente kunt u op verschillende manieren de overlast reduceren.

Daarnaast kan het zo zijn dat u de wijkgerichte aanpak graag wil uitvoeren, maar hiervoor momenteel de capaciteit niet hebt, of dat u op zeer korte termijn actie wilt ondernemen.

De acties kunnen dan bestaan uit: