Route 3: mogelijkheden in het omgevingsplan

Deze route beschrijft mogelijkheden voor gemeenten om in het omgevingsplan regels op te nemen om inwoners te beschermen tegen nadelige effecten van houtstook door particulieren.

Het kan daarbij gaan om houtstook afkomstig van houtstook binnenshuis (houtkachels, pelletkachels en open haarden), maar ook om houtstook buitenshuis (zoals vuurkorven, buitenhaarden en barbecues).

Er worden verschillende richtingen en bouwstenen geschetst die gemeenten in hun omgevingsplan kunnen opnemen. Gemeenten bepalen zelf welke richting ze kiezen. De lokale invulling zal een combinatie van ingrediënten zijn die passen bij de lokale ambities en de situatie.

Opbouw van deze route: