Gemeente Meierijstad: gratis ophaalservice als alternatief voor snoeihoutverbranding

Gepubliceerd 16 december 2022

Snoeihout verbranden was in gemeente Meierijstad jaren toegestaan in het buitengebied in maart en november, maanden waarin veel wordt gesnoeid. Aan die ontheffing op de Wet Milieubeheer is vanaf dit najaar een eind gekomen. Als alternatief haalt de gemeentelijke groenvoorziening het snoeihout gratis op. Wethouder Jan van Burgsteden vertelt hoe Meierijstad omgaat met het stookverbod en of de inwoners de ophaalservice gebruiken.

‘We hebben in eerste instantie onderzocht of we hout stoken helemaal kunnen verbieden, ook ín huizen. Maar dat is voor ons nu nog een brug te ver. Dat zit vooral in de handhaving, daar zou veel in geïnvesteerd moeten worden. Bovendien is hout stoken voor verwarming een manier waarop sommige gezinnen de energiecrisis het hoofd kunnen bieden. Met het verbod op snoeihout stoken, maken we nu een begin. Snoeihout is vaak vochtig hout. Bij het stoken ervan komt veel rook vrij. Dus dit verbod draagt zeker bij aan een schonere en dus gezondere lucht’, zegt wethouder Jan van Burgsteden.

Piepprincipe

‘Doordat stoken van snoeihout duidelijk zichtbaar is, is erop handhaven makkelijker. We gaan niet door de buitengebieden rijden om te controleren. We rekenen erop dat buren elkaar aanspreken. En anders werkt het piepprincipe. Mensen die er last van hebben, trekken aan de bel bij de gemeente.’

Foto snoeihoutservice Meierijstad
Gemeente Meierijstad haalt snoeihout gratis op

Gratis is goedkoper

Toen in het voorjaar bekend werd gemaakt dat snoeihout stoken niet meer mag vanaf november, ging de gemeente in gesprek met belangenorganisatie ZLTO voor een alternatief om het snoeihout kwijt te raken. ‘ZLTO kon zich vinden in het verbod, maar wilde dat er geen kosten zouden zijn verbonden aan het alternatief. Dat is niet onredelijk. Wij vragen van boeren dat ze houtwallen aanleggen, dan moeten we ze dat niet te moeilijk maken. We zijn gaan rekenen en hebben bij andere gemeenten gekeken hoe zij dit doen. Een gratis ophaalservice blijkt goedkoper dan een administratie optuigen om mensen te laten betalen. Omdat het maar om twee maanden gaat en goed planbaar is, hebben we er binnen onze buitendienst ook de capaciteit voor’, vertelt Van Burgsteden.

Biomassacentrale

Tussen 1 en 30 november konden inwoners en agrariërs in het buitengebied de gratis service aanvragen. Als het hout aan een paar voorwaarden voldoet (aan de straat, zonder grond, korter dan vier meter, geen bedrijfsafval bijvoorbeeld) haalt de gemeente het binnen een week op.

‘De belangstelling is groot. Bij sluiting van de termijn op 30 november waren er 120 aanmeldingen binnengekomen. In totaal heeft de gemeente 108.000 kilo snoeihout opgehaald. Het hout gaat naar de biomassacentrale in Odiliapeel. We maken er groene energie van. Die opbrengst weegt op tegen de energie die het ophalen kost’, zegt Van Burgsteden.

Schone lucht prioriteit

‘Wat betreft de gezondheidswinst: we hebben deze SLA-maatregel nog niet laten doorrekenen, maar dat het gezondheidswinst oplevert is wel de verwachting. En los daarvan maakt het onze inwoners bewuster dat je soms beter geen hout kunt stoken.’

Gemeente Meierijstad is aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord omdat de gemeente streeft naar een duurzame, gezonde leefomgeving. Het eerste uitvoeringsplan werd op de brede SLA-bijeenkomst in november geprezen vanwege de concrete aanpak. Van Burgsteden: ‘Ook bij ons is de bezetting krap, dus we zoeken zoveel mogelijk naar koppelkansen en coproducties intern en extern. Want schone lucht is een belangrijke prioriteit voor ons.’


Wethouder Jan Burgsteden-foto-wim-roefs-mei-2022

Jan van Burgsteden, wethouder ruimtelijke ordening en infrastructuur Meierijstad (foto: Wim Roefs)