Helmond tast mogelijkheden af voor houtstookarm BSD

Gepubliceerd 1 november 2021

Volgend voorjaar start de bouw van de eerste woningen in de nieuwbouwwijk Brainport Smart District (BSD) in Brandevoort, Helmond. Gemeente Helmond wil hier een ‘slimme wijk’ van maken. Een schone wijk ook. Schone lucht is 1 van de speerpunten. Karin Aquina van gemeente Helmond: 'Onderdeel hiervan is dat we gaan kijken wat erbij komt kijken om deze wijk houtstookarm te maken.'

Pilot houtstookarme/houtstookvrije wijken

Met de nieuwbouwwijk BSD doet Helmond mee aan de pilot 'houtstookarme/ houtstookvrije wijken'. Dat betekent dat de gemeente de ruimte neemt om uit te zoeken hoe dat nu moet: houtrook weren uit een wijk. 'Er zijn veel politieke keuzes nodig. Zo is er bijvoorbeeld al voor gekozen om de wijk houtrookarm te maken, niet vrij van houtrook', zegt Karin Aquina, adviseur van de afdeling Ondernemen en Ontwikkelen bij de gemeente Helmond.

Gezonde wijk

Schone lucht is een onderdeel van een heel breed plan voor deze Helmondse wijk. ‘Slimme wijk’ betekent onder meer: circulair, sociaal en veilig, digitaal, met een overschot aan duurzaam opgewekte energie, oplossingen voor te veel en te weinig water, nieuwe mobiliteit. En een gezonde wijk. Het voorkomen van (overlast van) houtrook hoort daarbij.

Positieve insteek

Aquina: 'Rode draad in de communicatie zal in elk geval zijn dat we focussen op de positieve bijdrage aan gezonde lucht en niet op verboden. Zodat de mensen die binnenkort in BSD gaan wonen, er met een bepaalde mentaliteit gaan wonen. Zodat ze zich er bewust van zijn waar deze wijk voor staat, een zo schoon mogelijke leefomgeving.'

Website BSD Helmond
Website Brainport Smart District (BSD) Helmond

Uitvogelen

Tegelijk onderzoekt de gemeente wel degelijk beperkingen van bronnen van houtrook. 'We zijn aan het uitzoeken hoe ver we als gemeente kunnen en willen gaan met regels'.

Helmond zit midden in het proces om het beleid voor een houtstookarme wijk uit te vogelen. 'Kunnen we regels opstellen voor houtkachels als sfeerverwarming? Dat er bijvoorbeeld in de nieuw te bouwen huizen alleen nieuwe, relatief schone Eco-design haarden mogen komen, die niet als hoofdverwarming worden gebruikt . Het ligt voor de hand om duurzame warmtebronnen te stimuleren.

Mag je voorschriften opstellen voor de manier waarop mensen stoken? Schoon en droog hout verplichten? En hoe handhaaf je dat dan? Want je mag niet zomaar binnenstappen bij mensen waar rook uit de schoorsteen komt. Kun je voorschrijven dat mensen alleen nog maar een vuurtje in de tuin maken in een oven of kachel met een hoge uitlaat voor rookgassen? Kun je tweedehandsjes van Marktplaats verbieden?', vraagt Aquina zich af.

Politieke keuze

'Het zijn niet alleen de collega’s van de milieuafdeling die hier iets van moeten vinden, we zijn ook in overleg met de afdeling handhaving en de juridische dienst. Ook denken we na wat toekomstige bewoners van BSD hiervan kunnen vinden. Of het beleid er daarna inderdaad komt zoals we het hebben uitgezocht, is uiteraard een politieke keuze.'