Houtrookoverlast toegevoegd aan Hinderapp Groningen

Gepubliceerd 18 december 2023

Bewoners van de provincie Groningen kunnen sinds eind november 2023 overlast van houtrook melden in de Hinderapp. Van die mogelijkheid werd direct al gebruik gemaakt, vooral in Groningen-stad. De provincie gebruikt de gegevens van de Hinderapp om gemeenten te ondersteunen om overlast te monitoren.

'Provincie Groningen is aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord (SLA). Daarom willen wij graag de houtrookoverlast monitoren. We hadden al een praktische en veelgebruikte Hinderapp binnen de provincie. Daar konden we die houtrookmonitoring aan toevoegen', vertelt een woordvoerder van de provincie Groningen.

App direct gebruikt

Verschillende gemeenten in Groningen boden inwoners al de mogelijkheid om geur- en stankoverlast van bedrijven te melden via de Hinderapp. Houtrook kon daar worden gemeld onder geuroverlast, maar dat gebeurde nauwelijks. Nu de houtrookmelding sinds eind november voor de hele provincie afzonderlijk in de app is toegevoegd, gebeurt dat wel. Er zijn in 3 weken tijd al ruim 30 meldingen gedaan, vooral in bebouwd gebied, zoals Groningen-stad.

Zelfde opbouw als Stookwijzer

De houtrookmonitoring is op dezelfde manier opgebouwd als de meldmogelijkheid van de Stookwijzer. Zo zijn de gegevens vergelijkbaar. Er zijn geen Groninger gemeentes die meedoen aan de Stookwijzer, dus er is geen overlap tussen de 2 meldmogelijkheden.

Provincie pakt op

Op de geur- en geluidsklachten onderneemt de Omgevingsdienst Groningen actie. Die meldingen gaan over bedrijven, die vaak vergunningplichtig zijn en waar regelgeving geldt.

'Monitoring van houtrookmeldingen pikken we als provincie op', meldt de woordvoerder. 'Het zijn particulieren die hout stoken en voor houtrook is geen handhavingsgrond. Gemeenten krijgen van ons een overzicht met de resultaten van houtrookoverlast en kunnen daar iets mee doen als ze dat zelf willen. Ze zijn nog niet aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord.'

Provincie Groningen inventariseert aan de hand van de meldingen in de app waar de houtrookhotspots zitten. 'Die gegevens delen we met de gemeenten. Niet sturend, maar om hen inzicht te geven in de overlast van houtrook, om daar wellicht iets mee te doen, in elk geval op de meest intensieve meldplekken.'