Onderzoek TNO naar kampvuur en gezondheid kinderen

Gepubliceerd 28 maart 2023

Scholen, bso’s, de scouting maken allemaal wel eens een (kamp)vuurtje met kinderen, om hen te leren om te gaan met vuur en als avontuurlijke en gezellige activiteit. Maar wat is het effect van houtstook in de buitenlucht (met name kampvuren) op de gezondheid van kinderen? In 2022 heeft gemeente Den Haag hiernaar onderzoek laten doen door TNO.

kampvuur en kinderen imageEffect houtstook bij kinderen nog niet onderzocht

Uit het literatuuronderzoek dat TNO uitvoerde, bleek dat er nog vrijwel geen specifiek onderzoek is gedaan naar de impact van kampvuren op de gezondheid van kinderen. Wel kan informatie gehaald worden uit onderzoek naar het effect van houtrook op de gezondheid van volwassenen.

Advies voor kampvuur stoken

TNO heeft samen met experts van onder meer de scouting, Longfonds en RIVM  een advies opgesteld voor kampvuren. De boodschap hiervan is:

  1. Geen kampvuur stoken, is de gezondste keuze.
  2. Als het kan, zoek dan naar alternatieven voor een kampvuur, met vergelijkbare leerzame en gezellige aspecten. TNO heeft een lijst met alternatieven ontwikkeld en deze getest met kinderen op een buitenschoolse opvang in Den Haag.
  3. Als je toch een kampvuur maakt, neem dan beschermende maatregelen. Bijvoorbeeld door droog hout te gebruiken en kinderen consequent uit de rook te houden. En hou rekening met het weer en het stookalert voor het kiezen van het beste moment voor een kampvuur.

Het rapport is onlangs gepubliceerd.

TNO heeft ook een flyer ontwikkeld om kinderdagverblijven, scouting en sportverenigingen te informeren.