SpUk-subsidies houtstook in de geactualiseerde uitvoeringsagenda SLA (maart 2023)

Gepubliceerd 21 april 2023

In maart 2023 is de uitvoeringsagenda van het Schone Lucht Akkoord (SLA) geactualiseerd. In de uitvoeringsagenda worden nu 3 open pilots over particuliere houtstook genoemd. Voor deze pilots kan een Specifieke Uitkering (SpUk) worden aangevraagd. Deze aanvraag wordt behandeld door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).

Gemeenten kunnen een SpUk-subsidie aanvragen voor deze pilots:

  1. Het voorbereiden, invoeren en handhaven van een stookverbod bij een RIVM-stookalert.
  2. Het inzetten van een sloopsubsidie voor het verwijderen van rookkanalen. Kleinere gemeenten mogen hierbij samen optrekken of de omgevingsdienst inschakelen.
  3. Het opstellen en uitvoeren van luchtmetingen voor wat betreft houtstook. Hieronder vallen metingen van (ultra)fijnstof, roet en geur.

Alle gemeenten die het SLA hebben ondertekend kunnen zich aanmelden voor deze subsidies. Meer informatie over de voorwaarden is te vinden op de website van de RVO.

RVO geeft op 22 mei van 09.30 tot 11.00 uur een webinar over de aanvraag van deze SpUk-subsidies. Vertegenwoordigers van alle SLA gemeenten kunnen zich op deze pagina aanmelden.