Training gedragsverandering bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Gepubliceerd 1 november 2021

Wat kun je doen bij houtstookoverlast? Hoe kun je als handhaver of toezichthouder gewenst gedrag bij stokers bevorderen? Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft tools en trainingen ontwikkeld die je helpen om beïnvloedingstechnieken toe te passen. Het InterventieKompas bijvoorbeeld. Of de training gedragsverandering.

Inzicht in gedrag met het InterventieKompas

Waarom overtreden mensen de regels? Met het InterventieKompas van het CCV ontdek je de redenen. Het InterventieKompas geeft toezichthouders inzicht in het gedrag van de groepen, weerstand en omgevingsinvloeden. Met dit gereedschap doe je ook inspiratie op voor effectieve manieren om dit gedrag te veranderen. Dat leidt tot handvatten voor (gedrags)interventie die effectiever is.

Beter stookgedrag bevorderen

Weten hoe je mensen die hout stoken zover krijgt dat ze hun gedrag aanpassen en de regels naleven? De training Gedragsverandering voor toezichthouders en handhavers helpt je hierbij. Als je deze  training hebt gevolgd, weet je hoe je naleefgedrag bij stokers kunt bevorderen.

CCV bij de themabijeenkomst houtstook op 9 december

Bij de volgende themabijeenkomst houtstook op 9 december komt het CCV een toelichting geven. Informatie over deze themabijeenkomst staat in de samenwerkruimte van het Schone Lucht Akkoord.

Meer informatie over de tools en trainingen van het CCV