Voorlichtingsmateriaal houtstook 2022/2023 beschikbaar

Gepubliceerd 14 september 2022

Gemeenten kunnen vanaf nu het voorlichtingsmateriaal houtstook 2022/2023 downloaden. Het is vrij te gebruiken op de eigen website en voor de pers.

Bewustwording bij houtstokers

Mensen die hout stoken, zijn zich niet altijd bewust dat het haardvuur of de kachel slecht is voor de gezondheid. De rook van een houtvuur bevat namelijk altijd schadelijke stoffen, zoals fijnstof, koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. Dat zorgt voor ongezonde lucht.

Stookgedrag aanpassen

Als houtstokers hun stookgedrag aanpassen, kan dit hun eigen gezondheid ten goede komen en de overlast voor de omgeving verminderen. Met voorlichting kunnen gemeenten houtstokers meer bewustmaken van de schadelijke effecten.

Nieuw voorlichtingsmateriaal beschikbaar

Gemeenten kunnen nu het voorlichtingsmateriaal houtstook 2022/2023 downloaden. Het gaat om kant-en-klare informatieve artikelen, infographics, beeldmateriaal, video’s en social media posts. Er is eventueel ruimte voor gemeenten om eigen informatie toe te voegen. Met het landelijk ontwikkelde materiaal kunnen gemeenten en provincies via hun eigen communicatiekanalen aandacht geven aan de gezondheidsimpact van houtstook. Het materiaal kan gebruikt worden voor de eigen website, social media, persberichten, advertenties in huis-aan-huisbladen of andere media.

IenW09092021TDF145