Wanneer houtvuur? Gebruik Stookwijzer en stookalert

Gepubliceerd 1 november 2021

De Stookwijzer en het stookalert geven allebei advies over wanneer je een houtvuur beter uit kunt laten. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden en de luchtkwaliteit. De twee hulpmiddelen kunnen helpen om overlast voor de leefomgeving te beperken. Weet u hoe ze werken, wat de verschillen zijn en wat de rol van gemeenten en provincies is?

Beperken overlast van houtstook

Particuliere houtstook leidt tot negatieve gezondheidseffecten door emissies naar de lucht en kan overlast geven voor omwonenden. Bij bepaalde weersomstandigheden blijft rook langer hangen of is er al veel fijnstof in de lucht. Dan adviseren de Stookwijzer en het stookalert om het houtvuur uit te laten. Helemaal geen hout stoken is het beste voor een gezonde leefomgeving.

Houtkachel of open haard 1

Gemeenten en provincies kunnen deze hulpmiddelen gebruiken om hun burgers te informeren. En zo te zorgen voor minder overlast en minder negatieve gezondheidseffecten.

Stookwijzer en stookalert in het kort

De Stookwijzer is een website die advies geeft aan iemand die de kachel, open haard, tuinkachel, vuurkorf of barbecue wil aansteken. De Stookwijzer geeft een ‘realtime’ stookadvies (code blauw, oranje of rood) op postcodeniveau. De adviezen van de Stookwijzer gaan dus over het ‘hier en nu’ en zijn lokaal. Iedereen kan op elk moment van de dag de Stookwijzer raadplegen.

Stookalert

Een stookalert heeft een andere insteek. Het is een (dringende) oproep vooraf om niet te stoken

  • bij bijzonder ongunstige weersomstandigheden of bij smog
  • in een groot gebied (provincie)
  • tijdens een langere periode

Bijvoorbeeld: stook deze middag en avond niet in de provincie Utrecht.

Daarom wordt vaak nog geen stookalert afgegeven als de Stookwijzer lokaal al een negatief stookadvies (code rood) geeft. Andersom zal de Stookwijzer wel altijd code rood geven voor het gebied waarvoor een stookalert is afgegeven.

Het RIVM geeft het stookalert actief af. Provincie(s) en gemeenten zorgen voor verdere verspreiding van de stookwaarschuwing. Door actieve communicatie en media-aandacht zorgt een stookalert ook voor meer bewustwording van de negatieve effecten van houtstook bij een grote groep mensen.

Meer informatie Stookwijzer en stookalert

Uitgebreide informatie over de werking van beide instrumenten en de verschillen vindt u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving: Houtstook: de Stookwijzer en het stookalert.

Stookwijzer en rol van gemeenten

Gemeenten kunnen hun inwoners wijzen op de Stookwijzer. Bijvoorbeeld door de widget van de Stookwijzer op te nemen op hun website.

Overlast melden via de Stookwijzer

Daarnaast kunnen bewoners die last hebben van rook, dat melden via de Stookwijzer. Eén van de maatregelen in het Schone Lucht Akkoord is dat gemeenten klachten die via www.stookwijzer.nu binnenkomen in ontvangst nemen en acteren bij herhaalde overlast. De Rijksoverheid draagt zorg voor de Stookwijzer en het doorsturen van de klachten.

Aanmelden als gemeente om meldingen te ontvangen

De meldingen van de Stookwijzer worden al ontvangen door de ondertekenaars van het Schone Lucht Akkoord. Ook hebben verschillende gemeenten, die nog geen ondertekenaar van het Schone Lucht Akkoord zijn, zich aangemeld, zodat ook zij de meldingen van de Stookwijzer krijgen en daarmee kunnen handelen. Voordeel voor gemeenten is dat zij beter inzicht krijgen in de lokale omvang van overlast door houtstook en gericht lokaal maatregelen kunnen treffen om de emissies door houtstook terug te dringen.

Daarom de oproep aan alle gemeenten in Nederland om aan te melden om houtstookmeldingen van de Stookwijzer te ontvangen. Aanmelden is heel makkelijk. Stuur uw aanmelding en het emailadres om de meldingen te ontvangen naar schoneluchtakkoord@minienw.nl.

SLA-gemeenten ontvangen automatisch de meldingen via de Stookwijzer van mensen die last hebben van houtrook.

Bericht van stookalert

Bij een stookalert krijgen abonnees op de stookalert-nieuwsbrief rond 12 uur een mailbericht. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden bij het RIVM. Daarnaast verstuurt het RIVM een tweet en wordt het stookalert verwerkt in de Stookwijzer.

Stookalert en rol van gemeenten en provincies

De provincie(s) en gemeenten in het gebied waarvoor het stookalert geldt maken het stookalert bekend via hun eigen communicatiekanalen, bijvoorbeeld social media. Deze afspraak staat in het Schone Lucht Akkoord. Vaak informeren nationale en regionale nieuwsmedia ook over een stookalert.