Handvatten om juridische ruimte in emissiebeleid industrie beter te benutten

Gepubliceerd 18 mei 2021

Omwille van schone lucht wil je de juiste eisen stellen aan industrieën. Belangrijkste voorwaarde is dat bestuurders de bestaande beslissingsruimte beter benutten om lokaal milieubeleid te formuleren. Adviesbureau KokxDeVoogd bracht alle juridische mogelijkheden voor vergunningverlening in beeld.

Resultaatgericht vergunnen

De sector industrie draagt voor tien procent bij aan gezondheidsschade. “Op dit moment kijken veel omgevingsdiensten bij het verlenen van een vergunning in de industriële sector vooral of een bedrijf met de best beschikbare technieken (BBT) werkt. Er is nauwelijks aandacht voor andere mogelijkheden om meer resultaatgericht te vergunnen. Mogelijkheden die niet gericht zijn op ‘voldoen aan wetgeving’, maar gericht op resultaat: ‘hoe zorg ik voor schonere lucht in mijn regio’”, stelt Lex Fresen, senior adviseur industriële emissies bij Infomil.

Beleidsruimte benutten

Op basis waarvan kun je tegen een bedrijf zeggen dat een plan niet genoeg oplevert voor een schonere lucht? Fresen: “Dat houdt alleen juridisch stand als er lokaal beleid bestaat dat hierom vraagt. De beslissingsruimte die nu al bestaat en die er ook onder de Omgevingswet zal zijn, kan het bevoegd gezag veel beter benutten.”

Naast de eis om BBT toe te passen, kunnen lokale bestuurders onder de Omgevingswet bijvoorbeeld regels opstellen voor passende preventieve maatregelen om de gezondheid te beschermen of regels om geen verontreiniging van betekenis te veroorzaken.

Modeltekst

De Themagroep Industrie, bestaande uit SLA-partijen, is bezig met een modeltekst voor de nota VTH (Vergunning, Toezicht en Handhaving). Bestuurders kunnen dit sjabloon gebruiken als eerste invulling van lokaal resultaatgericht schoneluchtbeleid voor de industriële sector.

Juridische mogelijkheden in kaart

Adviesbureau KokxDeVoogd heeft de juridische mogelijkheden in beeld gebracht, in zowel huidige als nieuwe regelgeving (stelsel Omgevingswet). De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in het rapport ‘Schone lucht dankzij resultaatgerichte emissiegrenswaarden voor industriële emissies’. Jurist Harm Borgers van KokxDeVoogd gaf een presentatie over het onderzoek aan deelnemers van de Themagroep Industrie van het Schone Lucht Akkoord.

Borgers: “Beleidskeuzes lees je niet in de wet. Het gaat om de keuzes van een gemeente of provincie. Als beleid ontbreekt of niet scherp is, kun je niet streng zijn bij het vergunnen. Dat pikt de Raad van State niet. Die neemt niet zomaar aan dat er een relatie is tussen een beleidswens, zoals het SLA, en een scherpe eis bij de vergunningverlening.”

Het rapport en presentatie zijn te vinden op het Informatiepunt Leefomgeving.

Workshops voor gelijk speelveld

Met het rapport wil de Themagroep Industrie ook een gelijke interpretatie van het wettelijk speelveld creëren. Fresen: “De wetgeving op het gebied van milieu en omgeving voor de industriële sector is zo complex dat het niet meevalt om deze altijd op dezelfde manier te interpreteren. We gaan in gesprek met juristen van omgevingsdiensten en provincies om hen handvatten te geven voor de interpretatie. Een soort workshops, zodat de nieuwe Omgevingswet in alle organisaties op dezelfde manier landt.”